Gmina Niechlów
Podczas wczorajszej sesji rady gminy p.o. Wójta Michał Frąckowiak bezwzględną większością głosów otrzymał wotum zaufania oraz zostało mu udzielone absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 r. Głosowanie nad wyżej wymienionymi uchwałami poprzedzała debata dotycząca raportu o stanie gminy podczas której Michał Frąckowiak omówił zrealizowane inwestycje i kierunki rozwoju naszej gminy.
 
- Jestem wdzięczny, że dostaję mnóstwo wsparcia od pracowników urzędu, sołtysów oraz radnych gminy, dzięki tej pomocy tworzymy wyjątkowe miejsca z których mogą korzystać mieszkańcy naszej małej ojczyzny. W poprzednim roku zrealizowaliśmy istotne inwestycje, które wpłynęły na poprawę wielu dziedzin życia mieszkańców gminny m.in inwestycje wpływające na bezpieczeństwo, kulturę oraz środowisko. Istotną kwestią jest to, że przygotowujemy się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 14 miejscowościach dla obszarów, w których studium przewiduje nowe przeznaczenie terenów. -mówił po sesji Michał Frąckowiak
 
 
 
img_1637
 
 
img_1620
 
img_1614
 
 
img_1537
 
 
img_1625
 
img_1549
 
img_1490