Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie. Wymagane dokumenty należy złożyć do 14 kwietnia 2023r. do godz. 13:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów, pok. nr 14. Więcej informacji: link.

aktualnosci_b9dfa4ef3c0d3926fb84aa67e2e1c7ad_view