Gmina Niechlów

Trwają prace związane z zadaniem "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 101 - dokończenie - drugi etap II." Na to zadanie otrzymaliśmy 100% dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Planowane zakończenie prac to połowa września br., a wykonawcą zadania jest firma "Drogomel".

224756023_961030047801725_6329178482766034143_n

Na zebraniu sołeckim, które trwają na terenie naszej gminy, na ręce Michała Frąckowiaka została złożona petycja od mieszkańców Wioski, z prośbą o interwencję w sprawie pogarszającego się stanu technicznego drogi na odcinku Witoszyce-Wioska-Siciny. Obecna na piątkowym spotkaniu ze starostą Adela Tchórzewska - Malarczyk twierdzi, że na ten odcinek drogi skarżą się także mieszkańcy ościeżnych miejscowości.
- Nasza petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej Witoszyce-Wioska-Siciny spotkała się z aprobatą, nie tylko mieszkańców Wioski, ale także mieszkańców pięciu wiosek gminy Góra, przez które przechodzi ta droga. Wszyscy mieszkańcy są zdeterminowani i zbierają podpisy w swoich miejscowościach tj. Witoszyce, Chróścina, Radosław, Nowa Wioska, Polanowo i Łagiszyn. Wspólnymi siłami, możemy zdziałać więcej. Mam nadzieję, że remont całego odcinka tej drogi dojdzie do skutku, nie tylko w Wiosce i o to będziemy się z mieszkańcami starać. – mówiła pani Adela.

Michał Frąckowiak podjął w tej sprawie oraz pozostałych odcinków dróg  kolejne kroki.

- Zdaję sobie sprawę, że stan dróg powiatowych, nie tylko tej na odcinku Witoszyce-Wioska-Siciny, stanowi zagrożenie dla mieszkańców i utrudnia codzienną komunikację. Dlatego wspólnie z mieszkańcami wsi Wioska Adelą Tchórzewską-Malarczyk i Piotrem Sobierajewiczem , którzy byli inicjatorami dwóch petycji dotyczących przebudowy dróg powiatowych, spotkałem się ze starostą oraz wicestarostą powiatu górowskiego i apelowałem po raz kolejny o remonty dróg, które znajdują się na terenie naszej gminy. Z uzyskanych na dzisiejszym spotkaniu informacji wiem, że jest gotowy projekt na przebudowę drogi w miejscowości Wioska. Wiem również, że powiat górowski będzie starał się o środki finansowe, które pozwolą na remonty kolejnych dróg, w ramach rządowego programu „Nowy Ład”. Wśród nich jest kolejny etap wymienionego wyżej odcinka drogi, czyli Wioska-Siciny. Cieszę się, ze zarząd powiatu uwzględnia potrzeby naszych mieszkańców, jednak patrząc na ilość zgłaszanych mi problemów i uwag dotyczących stanu technicznego dróg powiatowych, które leżą na terenie naszej gminy, prosiłem, aby w składanych wnioskach ujęto pozostałe odcinki m.in. drogę Niechlów-Karów, Karów- Lipowiec-Bełcz Wielki, Niechlów-Łękanów. Na spotkaniu zaproponowałem także, aby władze powiatu zaprosiły do rozmów włodarzy pozostałych gmin naszego powiatu. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się poprawić sytuację dróg powiatowych.

received_527337355002754

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, od 1 sierpnia wchodzą w życie nowe godziny funkcjonowania urzędu. Zapraszamy do zapoznania.

zmiana-godzin-pracy-urzedu-gminy-w-niechlowie

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie wykorzystania tych technologii, Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przygotowuje raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. Do przygotowania tego raportu niezbędne jest uzyskanie informacji z naszych gospodarstw, dlatego zachęcamy do wypełnienia anonimowego badania, które potrwa krócej niż 60 sekund: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zffpvfegFyGji3dYLMvPwJ0uEsSPlN3y0pbYxIsgvNoCMA/viewform

logo-pfpk

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

60ded303ae889_o_full