Gmina Niechlów

Zakończono prace związane z zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12, 33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/22, 40, 316/1 oraz 316/2 w miejscowości Niechlów”. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej wraz z wykonaniem podbudowy na całej długości. Oprócz tego ułożono nowe oraz przebudowano istniejące już chodniki, a także wykonano odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnych.

Całość zadania wyniosła 279 267,81 zł, ale warto przypomnieć, że na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 209 450, 86 zł.  Wykonawcą zadania była firma DROGOMEL.

img_3152

W okresie jesienno - zimowym w naszym kraju wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym" zabójcą, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku i zapachu.Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie, powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  • Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  • Użytkuj tylko sprawne technicznie urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  • Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  • Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji. Nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

 

0003

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze z dnia 14 października 2020 r.:

- ilość osób objętych kwarantanną – 122

   Gmina Góra - 77
   Gmina Wąsosz - 14
   Gmina Niechlów  - 28
   Gmina Jemielno –  3

- ilość osób objętych izolacją – 11
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 240
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa –  11    w tym:

   Gmina Góra - 7
   Gmina Wąsosz - 3
   Gmina Niechlów  -1
   Gmina Jemielno –  0

Z uwagi na to, że szpitale zakaźne znajdują się poza powiatem górowskim nie możemy udzielić informacji dot. osób hospitalizowanych.

kremowy-i-czerwony-boze-narodzenie-osobisty-post-na-facebook

turkusowy-i-bialy-artykuly-medyczne-gratulacje-plakat