Gmina Niechlów

Złote Gody to wyjątkowy jubileusz, w którym mogliśmy wczoraj uczestniczyć . Z terenu gminy Niechlów w tym roku Długoletnie Pożycie Małżeńskie obchodzą trzy pary. Michał Frąckowiak wręczył odznaki oraz legitymacje przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Małżonkowie pytani o to jak przeżyć w zgodzie tyle wspólnych lat odpowiadają zgodnie, że trzeba nauczyć się kompromisu w małżeństwie.
- Jak jest wspólny język to wszystko można przetrwać. - dodaje pan Czesław Dzioch.
Jubilaci opowiadali o tym jak wyglądało ich życie przez wszystkie lata małżeństwa. Przeżyli razem wiele chwil, które nie zawsze dawały powód do radości, ale to tylko wzmacniało ich małżeństwa. Teraz są szczęśliwymi rodzicami oraz dziadkami.
Dostojnym jubilatom życzymy kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i miłości.

img_2109

Przewodniczący Rady Gminy Niechlów Stanisław Galant oraz zastępca wójta Michał Frąckowiak wzięli udział w spotkaniu sołeckim w Sicinach, które zostało zwołane na prośbę sołtysa sołectwa pani Jolanty Nowickiej.

Spotkanie dotyczyło między innymi odwołania ze stanowiska dyrektora GOK-u pani Katarzyny Kurdek oraz połączenia instytucji kultury. Przy udziale radnych, a także licznym udziale sołtysów, rodziców i mieszkańców innych miejscowości Michał Frąckowiak przedstawił rozwiązanie dotyczące zmiany organizacji placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Oprócz tego poinformował o trwającej już inwestycji, która dotyczy zagospodarowania terenu na górce Macieja w Sicinach. Obszar ten zostanie zniwelowany i uporządkowany. Trwa również opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu. W niedługim czasie z rządowych pieniędzy, które otrzymaliśmy w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych chcielibyśmy,aby powstał tam kilkunastoarowy plac zabaw i miejsce wypoczynku nie tylko mieszkańców Sicin, ale całej gminy Niechlów.

Ostatnim podjętym tematem było zasięgnięcie opinii mieszkańców na temat przebudowy drogi Brzeżany- Siciny. Mieszkańcy poinformowali, że priorytetem dla nich jest droga Wioska - Siciny i chcieliby, aby ta droga została wykonana w pierwszej kolejności. Taką informację na temat przebudowy tych dróg, prześlemy do Starostwa Powiatowego w Górze.

siciny

000113

W ostatnim czasie seniorzy, którzy są członkami Klubu Seniora w Żuchlowie odbyli wycieczkę do Głogowa. Zwiedzili tam Kolegiatę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Muzeum Archeologiczno-Historyczne, a na koniec odbyli rejs statkiem po Odrze. Podczas zajęć w klubie zadbali o teren zielony przed budynkiem oraz odbyli kolejne już zajęcia kulinarne.

img_20200805_142902

Trwają pracę związane z czyszczeniem stawu w Karowie. W zakres prac wchodzi mechaniczne usuwanie namułu wraz z profilowaniem dna zbiornika oraz wykonanie faszyny. Takie prace trwają również w Łękanowie. Planowany termin zakończenia zadania to koniec września 2020 r. Zadanie wykonują "Usługi budowlane, ziemne i transportowe S. C. W. Woziński M. Szeląg.".Nad pracami czuwają zarówno radny Eryk Mielcarek oraz sołtys wsi Mirosław Bojanek, który pomaga przy uporządkowaniu terenu.

karow