Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 14 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 30

0001

0002

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. "Rolnik w nowej perspektywie" organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którego zadanie polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/dolnoslaskie-zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-pt-rolnik-w-nowej-perspektywie.html?fbclid=IwAR27kCDQpLR_4M3IOwUN_AlKf9RYGosVfgQOd3cYu_KTCgosFVkKTz8X1Ps

konkurs-projekt-3

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi nabór programu "Moja Woda".

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu "Moja Woda" mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. 

Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia. Więcej informacji na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moja-woda/

moja_woda_-_druga_odslona_-_na_co_dofinansowanie_-_tw_1920x1080_p42771

moja_woda_-_druga_odslona_od_22_marca_-_tw_1920x1080_-_logo

 

Informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, które obowiązują od 20 marca 2021 r. obsługa petentów w Urzędzie Gminy Niechlów odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo i z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.Prosimy jednak o ograniczenie wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw pilnych. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonów: http://www.niechlow.pl/.../urzad-gminy/komorki-organizacyjne. Wykaz kont bankowych: http://www.niechlow.pl/.../urzad-gminy/wykaz-kont-bankowych
UWAGA! Numery kont, które dotyczą opłat za odpady komunalne i podatki są indywidualne. W związku z tym, aby uzyskać te numery kont należy kontaktować się pod numerem telefonu 65 544 32 55 lub 65 544 32 49.

121324259_784931898744875_4872024255048369177_o