Gmina Niechlów

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Premia pielęgnacyjna to zryczałtowana płatność, przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m. in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw przez zwierzynę. Jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.

Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest corocznie przez 12 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las,
a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.

Beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2020:

- złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie,

- otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy,

- wykonali zalesienie,

- złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. ARMiR będzie przyjmowała wnioski także w ciągu 25 dni po upływie tego terminu, czyli do 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia przyznana premia będzie pomniejszono 1 proc.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

leaf3369412_1920

W ramach Narodowego Programu Szczepień nasze jednostki OSP rozpoczęły dystrybucję ulotek propagujących wiedzę na temat profilaktyki oraz szczepień przeciw COVID-19. Materiały mają przede wszystkim trafić do mieszkańców, którzy nie korzystają z zasobów internetu. Na ulotkach znalazły się m.in. informacje o tym, jak zapisać się na szczepienie. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie w ramach programu szczepień pomagają także dotrzeć do punktów szczepień przeciw COVID-19 osobom, które nie mają możliwości dotarcia we własnym zakresie.
 
163725961_1183229122111732_4889506335267316500_n
 
163593506_277736950461639_9026467859914279746_n

zawiadomienie-xxxiv-sesja-1

zawiadomienie-xxxiv-sesja-2

Michał Frąckowiak spotkał się razem z komendantem PSP w Górze Krzysztofem Panochą ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechlowie. Wspólnie omówiono bieżące sprawy jednostki. Strażacy z Niechlowa przedstawili także potrzeby w zakresie doposażenia jednostki w sprzęt oraz podziękowali za pomoc i dotychczasową współpracę. Wkrótce wszystkie jednostki naszej gminy rozpoczną akcję dystrybucji ulotek związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

img_4243

img_4247

Kolejny miesiąc seniorki spędziły ucząc się nowych umiejętności artystyczno - manualnych i dbając o swoją sprawność fizyczną. Pod czujnym okiem opiekuna klubu panie tworzyły makramy, kwiaty z krepiny i łapacze snów. W tym miejscu podziękowania należą się pani Annie Filipiak sołtysowi wsi Żuchlów, która poświęciła czas i pokazała seniorkom jak w prosty sposób można wyczarować piękne kwiaty. Nie zabrakło także zajęć ruchowych prowadzonych przez rehabilitantkę.

154401056_136333248358730_9115467946074531918_n

153529292_2888281098128174_3475129523724438099_n