Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID fbPhotoSnowliftCaption already defined in Entity, line: 2 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 27

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa i Wolności, który upamiętnia zakończenie II wojny światowej. Święto zostało ustanowione w 2015 r., a ustawa, która została podpisana przez byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zniosła tym samym Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja i funkcjonujące w kalendarzu od 1945 r., które zostało ustanowione przez władze PRL.

W imieniu mieszkańców oraz radnych kwiaty pod pomnikiem w Sicinach zostały złożone przez Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Gminy.

95847876_673833079854758_3003841534878547968_n

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztę tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

 

armir

95815797_671931130044953_779246391938514944_n

3 maja minęła 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją.

Z tej okazji Przewodniczący Rady Gminy Niechlów wraz z Zastępcą Wójta w imieniu mieszkańców naszej gminy złożyli symboliczne kwiaty pod obeliskiem w Sicinach.

 

95768296_671302200107846_1121378057899212800_o