Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 14 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 27

Szanowni Państwo,
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 22.04.2020 r.:
 
- ilość osób objętych kwarantanną – 37
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 25
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 27  w tym:
 • Gmina Góra - 19
 • Gmina Wąsosz - 1
 • Gmina Niechlów - 0
 • Gmina Jemielno – 7.
Osób hospitalizowanych – 9 w tym:
 • Gmina Góra - 8
 • Gmina Wąsosz - 0
 • Gmina Niechlów - 0
 • Gmina Jemielno – 1.
Ozdrowienicy - 12.

Komunikat PAA w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, nieprawdziwymi informacjami na temat sytuacji radiacyjnej na terenie kraju 17-04-2020

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, nieprawdziwymi informacjami na temat rzekomego wystąpienia skażenia promieniotwórczego na terenie Polski, Państwowa Agencja Atomistyki stanowczo zaprzecza tego rodzaju informacjom. Sytuacja radiacyjna na terenie Rzeczypospolitej Polski pozostaje w normie. Nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terenie kraju.

Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną oraz pozostaje w kontakcie ze stroną ukraińską. W strefie wykluczenia i strefie bezwarunkowego wysiedlenia trwa dogaszenie tlącej się ściółki. Gdzieniegdzie występuje zagrożenie pojawieniem się otwartego ognia. Silne powiewy wiatru zwiększyły obszar objęty akcją, ale w dalszym ciągu nie ma zagrożenia dla kluczowych obiektów znajdujących się w strefie, tj. czarnobylskiej elektrowni jądrowej oraz miejsca przechowywania wypalonego paliwa jądrowego.

Jednocześnie, Państwowa Agencja Atomistyki wskazuje na komunikat Narodowego Centrum Badań Jądrowych w związku z rozpowszechnianymi w dniu dzisiejszym, nieprawdziwymi informacjami o rzekomym zagrożeniu radiacyjnym wykrytym lub spowodowanym na terenie Centrum: https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/komunikat-ncbj-brak-problemow-technicznych-brak-anomalii-promieniowania-tla

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 §8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz § 16 Uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (z późn. zm) informuję co następuje:

 • 1

Z uwagi na brak minimalnych składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I i Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II zawiadamia o możliwości dokonywania dodatkowych, samodzielnych zgłoszeń przez wyborców, w gminach z terenu właściwości Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu.

 • 2

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I

/-/ Marcin Sosiński

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II

/-/ Paulina Dobrosz-Dzierżanowska

Gmina Niechlów ogłasza uzupełniający  nabór uczestników do „Klubu Senior+” w Żuchlowie

 

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Niechlów,
 • w wieku 60 +
 • osobą nieaktywną zawodowo
 • chcesz spędzić aktywnie czas w miłym towarzystwie

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Niechlów

z dnia 10 kwietnia 2020roku