Gmina Niechlów
W urzędzie gminy została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn. "„Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wronowie realizacją założeń opracowanej strategii w programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi” - firmą ARTMEDIA SERWIS.
Przypomnijmy, że na to zadanie gmina Niechlów otrzymała dotację celową w wysokości 30 tys. zł. W ramach tego zadania na świetlicy zostanie wymieniona przede wszystkim instalacja elektryczna. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac.

118306036_745597729344959_2715102844272218919_o

Na terenie gminy Niechlów ruszyły prace związane z zadaniem pn. "Demontaż, odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie gminy Niechlów." Odpady zostaną odebrane z posesji, których właściciele złożyli wniosek na bezpłatny odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest. Firmą wykonującą zadanie jest EKO 24 Barbara Plewko. Planowane zakończenie zadania to 10 września 2020 r.

azbest1

Wójt Gminy Niechlów ogłasza pierwszy, ograniczony, ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niechlów, która oznaczona jest nr działki 11/3 w miejscowości Żuchlów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

przetarg

Poniżej przedstawiamy Państwu publikację dotyczącą historii administracji w gminie Niechlów. Dzięki temu opracowaniu dowiecie się Państwo jak wyglądały przemiany administracyjne na terenie naszej gminy w latach powojennych. Opracowanie jest zilustrowane mapami,a dodatkowo zawiera wykazy radnych gminy z lat 1973-1990. Publikacja jest autorstwa Leszka Zugaja. Wkrótce w naszych bibliotekach będzie można również wypożyczyć wersję papierową.

WERSJA ELEKTRONICZNA

000110

Wójt Gminy Niechlów ogłasza nabór wniosków na stypendia artystyczne, naukowe oraz sportowe dla uczniów. Zgodnie z przyjętymi regulaminami wnioski można składać do 30 września 2020 r. Wnioski można również pobrać w urzędzie gminy, pok. nr 13.Więcej informacji pod numerem telefonu (65) 544 32 50. Druki do pobrania (link).
 
117947469_742208139683918_2420328605481659572_o