Gmina Niechlów

Przedstawiciele KOWR Oddziału Terenowego we Wrocławiu Maurycy Rakowski zastępca dyrektora oraz Mirosław Kulesza pełnomocnik dyrektora spotkali się z zastępcą wójta gminy Michałem Frąckowiakiem, a następnie z rolnikami naszej gminy. Zastępca poruszył tematy związane z możliwością przejęcia działek w zasób gminy oraz problemy mieszkańców Głobic oraz Bełcza Wielkiego związane z lokalami, które są własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W szczegółowy sposób tematy zostaną omówione na spotkaniu roboczym, które odbędzie się w najbliższym czasie. Następnie z rolnikami rozmawiano o działkach międzywala rzeki Odry. Rolnicy zgłaszali zapotrzebowanie na działki międzywala oraz zgłaszali swoje problemy,     z którymi borykają na co dzień. Przedstawiciele poinformowali na jakich warunkach mogą takie grunty zostać przekazane oraz zapewnili swoją pomoc i wsparcie. Sołtysowi Bełcza Wielkiego dziękujemy za przygotowanie sali.

img_1596

Z rąk marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego zastępca wójta Michał Frąckowiak otrzymał promesę na realizację zadania "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wronowie".
Kwota jaka została przyznana Gminie Niechlów to 30 tys. zł. W ramach prac przewidziana jest przede wszystkim wymiana instalacji elektrycznej. Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2020 r.
Taka pomoc finansowa może być przeznaczona na realizację takich zadań jak budowa, przebudowa lub remont obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno–kulturalne. Wsparcie może być przeznaczone także na zakup sprzętów dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

img_1514

Od 1 czerwca Klub Senior+ rozpoczął swoją działalność. Seniorzy biorą udział w różnorodnych zajęciach, które są przygotowane przez opiekuna klubu.Tym razem wspólnymi siłami posadzili kwiaty i wykonali donice, które zdobią teren przed klubem.

110302750_721094008461998_5192850150876638863_n

Trwa rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Na ten rok zaplanowanych jest 15 punktów oświetleniowych o wartości ponad 180 tys. zł.
Lampy oświetleniowe realizowane na podstawie wykazu wybudowane są już w m. Wronów (okolice świetlicy) oraz w m. Siciny (droga powiatowa nr 1069 D – koniec miejscowości wylot na Tarpno). Wkrótce pojawią się kolejne punkty.

109953727_719597228611676_384215754301427335_o

Wacław Krawiec jest prezesem Stowarzyszenia Wędkarskiego "Trzy Stawy" w Niechlowie. Od 12 lat jest mieszkańcem Niechlowa oraz szczęśliwym mężem i tatą dwójki dzieci – Zuzanny i Michała.Jego największą pasją jest wędkarstwo oraz obcowanie z dziką przyrodą. Pasją do wędkowania zaraził go tata. Uważa, że wędkowanie jest ekscytujące i pomaga się zrelaksować oraz wyciszyć. W wolnych chwilach spędza czas z rodziną jeżdżąc na rowerach oraz chodząc wspólnie na spacery.

Stowarzyszenie powstało w 2018 r. i obecnie zrzesza aż 300 członków. Oprócz prezesa w zarządzie stowarzyszenia jest zastępca Jacek Zawadzki oraz skarbnik Janusz Kuchta.
Na pytanie co w pracy na rzecz stowarzyszenia zajmuje najwięcej czasu odpowiada:
- Przede wszystkim dbanie i utrzymywanie dzierżawionych terenów, ponieważ jest to bardzo duża powierzchnia, bo aż 26 ha. Koszenie, sprzątanie zajmuje kilka dni.

106639216_917261298752022_9187233389876915667_o