Gmina Niechlów

burze

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31, Niechlów,

zostaje wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie: Lipowiec

Termin wywieszenia: od 10.07.2020r. – do 31.07.2020r.

 

Niechlów,10.07.2020r.

 

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. Gmina Niechlów otrzymała dotację celową w wysokości 30 tys. zł. na zadanie „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wronowie realizacją założeń opracowanej strategii w programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi".

W ramach tego zadania na świetlicy zostanie wymieniona przede wszystkim instalacja elektryczna. Gmina Niechlów znalazła się na 7 miejscu listy rankingowej pośród 96 złożonych wniosków.

11053159_775967012515952_2680434622674178202_o

Wójt Gminy Niechlów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Niechlów.

Wymagania niezbędne, dodatkowe oraz zakres czynności wykonywanych na tym stanowisku zawarte są w Zarządzeniu nr 105/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 9 lipca 2020 r., które można zobaczyć klikając w link.

 

unnamed

Drodzy Mieszkańcy!

Już w najbliższą niedzielę będzie walczyć o nowy wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechlowie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło kolejną edycję „Bitwy na wozy”.

W drugiej turze zostanie przyznanych aż 49 promes na nowe wozy strażackie, gminom do 20 tys. z byłych województw, które uzyskają w najbliższych wyborach najwyższą frekwencję. Postanowiliśmy przy wsparciu sołtysów, radnych oraz jednostek OSP zmobilizować naszych mieszkańców do udziału w najbliższych wyborach. W związku z tym przy współpracy OSP Niechlów oraz OSP Wronów powstał film promujący akcję, który można obejrzeć tutaj (link).bitwa-o-wozy-ii-tura