Gmina Niechlów

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz przystąpiła do procesu tworzenia nowej strategii rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Głos lokalnej społeczności jest dla nas bardzo ważny, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety internetowej na temat preferowanych kierunków naszej przyszłej działalności. 

Ankieta dostępna jest pod adresem https://forms.gle/6Xst6oPaTSiUEHTG7

Zebrane opinie, sugestie i oceny będą ważnym materiałem źródłowym dla grupy roboczej pracującej nad przygotowaniem strategii i określeniem celów naszego dalszego działania.

305156626_508809937915981_3078267204538928670_n

Wójt Gminy Niechlów informuje o możliwości składania uwag do złożonych ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Informacja do kiedy można składać uwagi oraz w jakiej formie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://niechlow.biuletyn.net/?rejz=2&id=2674

informacja-5ac

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie: Żuchlów,

Termin wywieszenia: od 07.09.2022r. – do 19.10.2022r.

informacja-5ac

Powiatowa Rada Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Górze organizuje wyjazd na targi rolnicze "Bednary 2022" w dniu 25 września 2022 r. o godz. 7:00 - zbiórka na parkingu koło dawnego Tesco. Możliwy jest wyjazd z rynku z Wąsosza o godz. 6:30 w zależności od zainteresowania. Koszt wstępu 20,00 zł/osoba oraz koszt przejazdu w zależności od ilości osób min. 35,00 zł/osoba. Zainteresowani mogą zapisywać się pod numerem telefonu 505954518 lub 882558181.

3_je1w4wu_cgjvjph_mob7pti