Gmina Niechlów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych
i nauczycieli na cykl webinariów CEDUR organizowany w ramach kampanii World Investor Week (WIW), 3-6 października 2023 roku

Program webinariów CEDUR w ramach WIW 2023 obejmuje następującą tematykę:

Szczegółowe informacje nt. propozycji programowych przygotowanych w ramach kampanii WIW 2023, w tym elektroniczne formularze zgłoszeniowe na poszczególne webinaria są dostępne na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/WIW_2023?articleId=83784&p_id=18

Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz zgłoszeniowy wskazuje przybliżoną liczbę uczestników webinarium. Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinariach jest bezpłatny.

grafika-wiw-2023

Serdecznie zapraszamy Państwa na otwarcie "Górki Macieja" w Sicinach już w ten czwartek (28.09) o godzinie 13:00.

Zadanie współfinansowane jest ze środków przyznanych z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

28_09_2023-czwartek-1300

W dniu dzisiejszym 25.09.2023 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Siciny nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:Wroniniec, Naratów, Łękanów, Siciny, Wioska ,Wronów,Tarpno i Bogucin.

Prowadzone są prace naprawcze.

woda_przerwa

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie
z zezwoleń. Termin wpłaty upływa z dniem 29 września 2023 r. Przedsiębiorcom, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie zostanie wygaszone zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż

i podawanie napojów alkoholowych.

Opłatę należy uiścić w Banku lub przelewem internetowym na rachunek bankowy:

17 8669 0001 0070 9899 2000 0003

z dopiskiem „ III rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2011 r. zniesiono obowiązek wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty.

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest aktualne zezwolenie i dowód dokonania opłaty( kopia przelewu, bądź potwierdzenie z kasy).