Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID page3R_mcid9 already defined in Entity, line: 4 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 27

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

floriany

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

  • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
  • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
  • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oboźna 1, 00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?

o-g-l-o-s-z-e-n-i-e

W sobotę nasi druhowie z OSP świętowali swój dzień.
 
Uroczystość Dnia Strażaka rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej, którą poprowadził ks. Mariusz Kopras z parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Żuchlowie. Następnie wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej we Wronińcu, gdzie czekał na obiad oraz poczęstunek.
 
Uroczystość rozpoczął p. o. Wójta Gminy Niechlów nasi strażacy usłyszeli życzenia oraz słowa uznania za ich służbę od zaproszonych gości.
 
Wspólnie ze strażakami w tym dniu uczestniczyli:
 
Maciej Liśkiewicz - Dowódca JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze
Aneta Kruszyna - Prezes Powiatowy Związku OSP
Andrzej Rękosiewicz - Prezes OSP w Górze
Andrzej Wałęga - Komendant Gminny OSP Góra
Andrzej Łagocki - Komendant Gminny OSP Wąsosz
Jacek Pańkowski - Komendant Gminny OSP Jemielno
druhowie z OSP: Wronów, Siciny, Niechlów, Naratów, Wroniniec, Żuchlów i Bełcz Wielki
podkomisarz Radosław Więcowski z Komendy Powiatowej Policji w Górze
Katarzyna Sadowska - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Góra
Arkadiusz Szuper - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Górze
Sekretarz Gminy Niechlów Danuta Nuckowska - Ciulak
Skarbnik Gminy Niechlów - Agnieszka Przybylska
ks. Mariusz Kopras - proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Żuchlowie
Przewodniczący Rady Gminy Niechlów - Stanisław Galant
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niechlów - Andrzej Rybak
Radni - Joanna Haręzga, Krzysztof Witczak, Gerard Urban i Eryk Mielcarek

img_2472

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z pozyskanymi informacjami o pojawieniu się na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, w tym również w powiatach sąsiadującego województwa opolskiego, ognisk wysoce
zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) wywołanej wirusem grypy A podtypu H5
i H7, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu apeluje o zgłaszanie
do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii albo do najbliższego podmiotu świadczącego
usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub do Powiatowych Centrów Zarządzania
Kryzysowego, Policji przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza padłych
ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka, mewy)
oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków
niezwłocznie po ich zaobserwowaniu.

Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się
wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny
lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa
dolnośląskiego, a zwłaszcza w rejonach większych zbiorników wodnych, dolin rzecznych lub
stawów hodowlanych, których większość objęta jest ochroną prawną, jako tzw. ptasie obszary
Natura 2000 (Stawy Milickie, Stawy Przemkowskie, Zbiornik Mietkowski, Łęgi Odrzańskie) lub/i
rezerwaty przyrody (m.in. „Stawy Milickie”, „Stawy Przemkowskie”). Uzyskane informacje mogą
pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.


Apelujemy przy tym, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się
migrujących ptaków i miejsc ich lęgów.

Ruszyła kolejna edycja programu Działaj Lokalnie, w której można uzyskać do 6 000,00 zł dofinansowania dla jednego realizatora.

Wnioski należy składać do 21 maja 2023r.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

PREZENTACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Więcej informacji na stronie: LINK

plakat-2023-724x1024