Gmina Niechlów

Poszukujemy osoby na stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków i opłat, wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Niechlów w terminie do 20 czerwca 2022 roku do godziny 13:00 lub osobiście w sekretariacie.Więcej informacji link

 

 

600d287f13443_o_medium

Informacja dla rolników, którzy są beneficjentami zadania USUWANIA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów.Dnia 8 czerwca 2022 r. (środa) w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się odbiór odpadów pochodzenia rolniczego. Odpady dostarczyć należy pod adres Łękanów 82 (tj. była siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”). Odbiorowi podlega zadeklarowany we wniosku rodzaj oraz ilość odpadów, z uwzględnieniem 10% błędu szacowania tonażu. Beneficjentów prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych w celu weryfikacji oraz sporządzenia dokumentacji.

Wytyczne dotyczące przygotowania odpadów do odebrania:

  • odpady muszą być oczyszczone z ziemi oraz błota;
  • odpady muszą być posortowane na poszczególne frakcje zgodnie z rodzajami podanymi
    w inwentaryzacji (folie, siatki, sznurki, opakowania po nawozach, big-bagi);
  • odpady muszą być zapakowane w worki big-bag.

Beneficjenci z miejscowości: Bełcz Wielki, Bogucin, Karów, Łękanów oraz Miechów proszeni są o dostarczenie odpadów na godzinę 12:00, natomiast Beneficjenci z miejscowości: Naratów, Niechlów, Siciny, Tarpno, Wioska, Wroniniec, Wronów oraz Żuchlów na godzinę 13:00.

 

folia

 

 

plakat-rpo-wd-2022_1

Program „Moje Ciepło”

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym, złóż wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Nabór trwa od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Więcej informacji na stronie link.

 

cieplo-3

 

cieplo-2