Gmina Niechlów

moja-smart-wies-iii_plakat

Zapraszamy Państwa na Dożynki Wojewódzkie, których organizację radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powierzyli Gminie Udanin. Dolnośląskie Święto Plonów odbędzie się 11 września, a rozpocznie je, o godzinie 12, uroczysta msza święta w kościele w Udaninie. Po mszy barwny korowód dożynkowy przejdzie na boisko sportowe gdzie nastąpi uroczyste powitanie delegacji dożynkowych, Misterium Chleba oraz rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
W artystycznej odsłonie dożynek wystąpią Zakładowa Orkiestra Huty Miedzi Głogów, Zespól Pieśni i Tańca Wrocław,  Long & Junior oraz gwiazda wieczoru Golec uOrkiestra. Całość zwieńczy pokaz ognia.
Organizatorzy przewidzieli także inne atrakcje, między innymi: Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Jarmark Granitowego Szlaku, pokaz sprzętu służb ratowniczych, animacje dla dzieci i wesołe miasteczko.

plakatdozynkowy

webinarium-08_09_2022

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

logos

Szanowni Mieszkańcy,
otrzymaliśmy dzisiaj zgłoszenie od mieszkańców Bogucina, że ktoś podający się za pracownika gminy, pod pretekstem zbierania danych dotyczących dodatku węglowego, wyłudza dane. Informujemy, że pracownicy gminy nie zbierają tego rodzaju danych, tym bardziej odwiedzając Was w domach. Informujemy, że dla każdej miejscowości posiadającej świetlicę wiejską wyznaczone zostały terminy, w których u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, można złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego na miejscu zamieszkania. Jeżeli ktoś z Państwa przekazał swoje dane, prosimy o kontakt z KPP w Górze oraz zabezpieczenie swoich kont bankowych.
 
304555057_1221382625099798_3203202749090136733_n