Gmina Niechlów

Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agnieszka Soin - poseł na Sejm RP zapraszają rolników na bezpłatny webinar informacyjny, który odbędzie się 1 lutego 2023 r. o 11.00.

 

Organizatorami webinaru są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Tematy, które zostaną poruszone to m.in. wsparcie na inwestycje oraz zmiany w dopłatach bezpośrednich za 2023 rok.

Webinar będzie dostępny na stronie ARiMR.

dolnoslaski_01_02_2023_200_90_wsparcie-1

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

  • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

Co się zmienia?

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" przedstawia pakiet kompleksowych działań, na które składa się zaplanowanie i realizacja na terenie naszych miejscowości inicjatywy klimatycznej oraz warsztatów dla mieszkańców i samorządów, o tym jak zwiększać retencję i bioróżnorodność w budowaniu lokalnej odporności na zmiany klimatu oraz wzmocnienie kompetencji osób, które chcą animować lokalne działania klimatyczne.

 

Jakie inicjatywy można realizować? Stawiajmy na lokalne działania zmniejszające deficyt wody i polegające na retencji wód opadowych i powierzchniowych. Mogą to być np: ogrody deszczowe, niecki retencyjne, zielone strefy bioretencji wokół zbiorników wodnych i cieków, rewitalizacja oczek wodnych, tworzenie przyjaznych warunków dla płazów oraz innych gatunków zwierząt i roślin,  nasadzenia retencyjne drzew i krzewów.

Inicjatywa  powinna być  zaplanowana i zrealizowana przez społeczność na terenie publicznym.

Fundacja przekaże środki finansowe na zakup niezbędnych materiałów i usług (max. 6500 zł.) oraz wesprze planowanie i wdrożenie działań.

Do udziału zachęcamy organizacje, KGW, OSP oraz lokalne liderki, liderów, młodzież otwartą na zdobycie nowej wiedzy i wykorzystanie jej na rzecz retencji i  zwiększania bioróżnorodności na terenach miejscowości.

 

W ramach projektu oferowane są:

  1. Wyjazdowe szkolenie klimatyczne dla liderów  oraz obóz przyrodniczy dla młodzieży.
  2. Inicjatywę klimatyczną, wspólne planowanie i wsparcie przy realizacji. 
  3. Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców, młodzieży i samorządu o tym jak ograniczać deficyt wody i zwiększać retencję oraz adaptować się do zmian klimatu.

 

Czas zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy + załącznik) trwa do 15 stycznia 2023r.

zaproszenie
zgłoszenie
załącznik

zielona-akcja-logo-2

Kolejny już raz Gmina Niechlów wzięła udział w rządowym programie „Poznaj Polskę”, której celem jest dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych.
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sicinach po raz drugi skorzystali z powyższej formy wsparcia.
 
Młodsza grupa wiekowa odwiedziła stolicę wielkopolski – Poznań, a starsza grupa wiekowa stolicę państwa - Warszawę.
 
Obowiązkowym punktem na liście był Pałac Prezydencki oraz Belweder, które niestety z przyczyn od nas niezależnych zostały odwołane. Udało się jednak zrealizować Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Neonów oraz zobaczyć autentyczny fragment muru getta warszawskiego, który przesiąknięty jest smutną historią czasów wojennych. Niezwykłym przeżyciem okazała się również zmiana warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
 
Wizyta w stolicy nie byłaby kompletna bez odwiedzin Zamku Królewskiego, Muzeum Ewolucji oraz spaceru po starym mieście i zakupów na jarmarku bożonarodzeniowym, a widok z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki zapierał dech w piersiach.
 
Uczniowie młodszej grupy wiekowej uczestniczyli w warsztatach tworzenia widokówki z Poznania oraz praktycznej nauki wyrobu rogali świętomarcińskich. Obowiązkowym punktem programu była również Makieta Dawnego Poznania, gdzie młodzież przyswoiła w ciekawy sposób historię Wielkopolski.
 
Wizyta zakończyła się „otwarciem sezonu świątecznego” w hotelu Sheraton, gdzie uczniowie uczestniczyli w oficjalnym rozświetleniu choinki bożonarodzeniowej i wizyty Św. Mikołaja.
 
screenshot-2023-01-04-at-14-32-50-projekt-bez-tytulu
 
5