Gmina Niechlów
Dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i spółdzielni z terenu Gminy Niechlów
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przystępuje do prac związanych z opracowaniem „Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2025-2028”.
 
Aby dokument odzwierciedlał potrzeby naszego województwa w tym zakresie niezbędne jest przeprowadzenie badania związanego z określeniem zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych dziedzinach.
 
Zachęcamy przedstawicieli dolnośląskich gmin, instytucji rządowych i samorządowych, stowarzyszeń i fundacji, uczelni wyższych, przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do wypełnienia i przesłania ankiet do 05.07.2024r.
 
Źródło: WFOŚiGW
 
449059056_814218360686320_479496453472115705_n

 

Wójt Gminy Niechlów Karol Czapla przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niechlów Anny Mróz podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów”.
 
Wykonawcą zadania została firma Eko-Dbaj Sp z o.o. z Cielczy obok Jarocina, a kwota umowna za wykonanie zadania wynosi 8 098 693,92 zł.
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków jest NAJWIĘKSZĄ INWESTYCJĄ w HISTORII Gminy Niechlów. Jest to imponujący wynik, biorąc pod uwagę wielkość naszej gminy.
 
PLANOWANY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH OBEJMOWAĆ BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI:
 • Wymianę punktu zlewnego na nowy wyposażony w sito i płuczkę skratek,
 • Budowę i wyposażenie zbiornika ścieków dowożonych o objętości 30m3 w napowietrzanie średniopęcherzykowe i pompę do ścieków brudnych, dmuchawę,
 • Budowę nowego zbiornika uśredniającego na ścieki dopływające i dowożone o łącznej objętości 160m3.
 • Remont istniejącej pompowni wyposażonej w dwie pompy do ścieków surowych,
 • Zabezpieczenie polimocznikiem zbiorników technologicznych (reaktorów biologicznych istniejących i nowo projektowanych) - ok. 600m2,
 • Wymianę piaskownika na krato piaskownik z separatorem tłuszczu, praso płuczką skratek wraz z komorą rozprężną i łapaczem kamieni. Kratopiaskownik umieszczony będzie w kontenerze wolnostojącym na zbiorniku uśredniającym, kontener wyposażony w instalację grzewczą i oświetleniową, kratę ręczną na obiegu awaryjnym,
 • Wymianę dmuchaw,
 • Remont istniejącego reaktora biologicznego oraz wyposażenie reaktora w nowe napowietrzanie drobnopęcherzykowe, złoża biologiczne, pompy, mieszadła, osprzęt stalowy,
 • Prace budowlane polegające na demontażu zbiorników wewnątrz budynku wraz z remontem pomieszczeń i ich odtworzeniem,
 • Wykonanie elementów AKPiA – wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków,
 • Wymiana instalacji prasy do osadów wraz z higienizacją,
 • Prace budowlane związane z budową wiaty magazynującej, budowa instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowaniem terenu, ułożenie i utwardzenie dróg dojazdowych, remont ogrodzenia terenu itd.
 • Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy obsługa geodezyjna) wraz uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz, itp.
 
Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład, którego promesa wynosi 7 125 000,00 zł.
 
449633608_818031903638299_260711292420396957_n

 

Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do około 80 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70%.

dsw_0204_bu_20240701034524991_page-0001

W Domu Kultury w Górze odbył się niezwykły spektakl przygotowany przez Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Wroniniec" oraz grupę Strefa60+. Wolontariusze zaprezentowali jednoaktówkę na podstawie powieści Antoniego Czechowa "Koń by się uśmiał". Motywem przewodnim spektaklu był bolący ząb generała, który postawił na nogi cały dwór. Wszyscy mieszkańcy szukali sposobu, by ulżyć generałowi w bólu. Ekonom, który zapomniał nazwiska kluczowego dla rozwiązania problemu, dodał humorystycznego zabarwienia do całej sytuacji. Na szczęście pojawił się doktor, który szybko zaradził kłopotom generała.
Na scenie widzowie mogli podziwiać piękną grę aktorów, którzy ubrani w stroje z minionej epoki, wspaniale oddali klimat tamtych czasów. Efekty świetlne oraz starannie dobrana muzyka dodatkowo potęgowały artystyczne wrażenia, sprawiając, że spektakl był prawdziwą ucztą dla zmysłów. Występ ten na długo pozostanie w pamięci widzów jako wyjątkowe wydarzenie kulturalne.
Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie „Odnowa wsi Wroniniec” sfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.
~ Agata Wolicka

449389636_816421970465959_1284230160899422044_n

Drodzy Mieszkańcy, z przyjemnością informuję, że w najbliższych dniach zaczną się prace przy przebudowie drogi powiatowej 1068D na odcinku Wioska – Witoszyce.  Gruntowny remont obejmie ok. 600-metrowy odcinek od Wioski do skrzyżowania na Radosław. Nawierzchnia i podbudowa są w fatalnym stanie, co na szczęście już wkrótce ulegnie zmianie!
Wykonawca robót - górowska firma Drogtranz Sp. Z o.o. – zapowiedział rozpoczęcie prac w środę, 3 lipca br. Tego dnia zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, co może wiązać się z utrudnieniami. Apeluję, by zwracali Państwo uwagę na nowe oznakowanie i zachowali ostrożność przejeżdżając tą drogą. 
Pomimo ograniczonego zakresu prac na terenie Naszej Gminy, jest to dobry krok w kierunku realizacji przebudowy całego odcinka, aż do Drogi Wojewódzkiej 323 w Witoszycach. Rozmawiałem już w tej sprawie z władzami powiatowymi, które wyraziły chęć i zadeklarowały kontynowanie remontu na kolejnych odcinkach, gdy tylko pozwolą na to środki finansowe.
 
Wójt Gminy Niechlów Karol Czapla
 
449383545_25919222254392981_676333774201560710_n