Gmina Niechlów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niechlowie zapraszają mieszkańców gminy na szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu – aspekt praktyczny”.

Szkolenie odbędzie się 20 września 2023 r. od 10.00 do 14.15 w sali wiejskiej w Żuchlowie.

Czego dowiesz się podczas spotkania: 

 •  Jak skutecznie dzielić się odpowiedzialnością za osobę starszą,
 •  Jakie są skutki psychiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad seniorem,
 •  Jak zadbać o siebie, aby nie doszło do emocjonalnego i fizycznego wyczerpania,
 •  Najczęstsze zaburzenia związane ze starzeniem się człowieka,
 •  Co to jest całościowa ocena geriatryczna i co ocenia lekarz,
 •  Główne wyzwania, związane z opiekowaniem się seniorami w domu,
 •  Jak przystosować mieszkanie, by skutecznie opiekować się osobą starszą,
 •  Zasady opieki nad osobą z zaburzeniami o charakterze otępiennym,
 •  Różnice między demencją a Alzheimerem i chorobą Parkinsona,
 •  W jaki sposób dobrze organizować dzień z seniorem,
 •  Jak dbać o emocje i dobrą komunikację ze starszą, niesamodzielną osobą,
 •  Z jakich płatnych i bezpłatnych form pomocy możemy skorzystać,
 •  Główne zasady komfortowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS w Niechlowie do 19 września - liczba miejsc jest ograniczona:

tel. 65 543 56 21 / 65 544 32 57 / 780 017 821 / 789 017 494

sz_-p_-radni-soltysi-pracownicy-urzedu-gminy-w-niechlowie-i-jed_p52184

informacja-dyzur_page-00011

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych posiadają pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wykaz komitetów publikowany jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: LINK

W przypadku braku pełnego składu komisji wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej wyłącznie w przypadku możliwości uzupełnienia jej składu.

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin     na obszarze tego województwa (tj. na obszarze województwa DOLNOŚLĄSKIEGO).

Kandydatem do składu komisji nie może być:

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce wraca już od września i potrwa do końca października. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”.

Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim grupy. Mogą to być dowolne środowiska – urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, itd. Wszyscy będą mile widziani w naszych jednostkach wojskowych.

Przez 8 tygodni (od 9 września do 28 października), co sobota, wojskowi instruktorzy będą zapoznawać chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Na 8 godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Grupy mogą zgłaszać ich liderzy i opiekunowie. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (tylko) obywatelstwem. Zapewniamy profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim.

Harmonogram szkoleń oraz lista kontaktowa dostępne poniżej oraz na stronach dowództw i jednostek wojskowych.

Zapraszamy do kontaktu i zgłoszeń. Gwarantujemy, że będzie warto i nie będzie nudno

„Trenuj z wojskiem” to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, profesjonalne przeszkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna.

***

„Trenuj z wojskiem – sam i w grupie” jest już 4. edycją tego projektu. Do tej pory w naszych szkoleniach wzięło udział prawie 20 tys. Polaków. Warto pokreślić, że ponad 98% uczestników wyraża zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania. A 99% zamierza polecić je swoim bliskim i znajomym.

OŚWIADCZENIE

HARMONOGRAM

REGULAMIN

plakat