Gmina Niechlów

P.o. wójta gminy Michał Frąckowiak wraz z Pawłem Hreniakiem - Posełem na Sejm RP wręczyli uczniom szkół podstawowych oraz średnich sprzęt elektroniczny, zakupiony dzięki środkom otrzymanym w projekcie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PGR".  Zakupionych zostało 193 laptopy raz 23 komputery stacjonarne na łączną kwotę aż 537 624,73 zł!
Poseł Paweł Hreniak podziękował za zaproszenie, podkreślił duże starania p.o. wójta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz pracę urzędników dzięki którym do ponad 200 osób trafiły laptopy i komputery.
W ramach programu wnioskodawcy zobowiązani byli do złożenia dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia członka rodziny, dodatkowe wytyczne związane były  z obszarami wskazanymi jako kwalifikowane na podstawie opinii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa związanego z miejscem zamieszkania i występowania mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw gospodarstw rolnych. W wyznaczonym terminie wpłynęło łącznie 235 wniosków, które poddane zostały weryfikacji na podstawie obowiązujących przepisów i wytycznych, którymi kierował się fundusz wsparcia. Pozytywnie rozpatrzono 216 wniosków.
 
logotypy__dodatkowe_miejsce3
img_6174
 
img_6161

P.o. wójta gminy Michał Frąckowiak oraz przewodniczący Rady Gminy Niechlów Stanisław Galant serdecznie zapraszają na dożynki gminne, które odbędą się 10 września 2022 r. na boisku sportowym w Głobicach. W programie mnóstwo atrakcji, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Top One.

plkat-dozynki

Gminna Biblioteka serdecznie zaprasza  na 11.  już odsłonę "Narodowego Czytania" pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Bibliotekarze zachęcają do zabrania ze sobą własnych egzemplarzy "Ballad i romansów", na których przybiją okolicznościową pieczęć. Gościem specjalnym tegorocznego czytania w naszej gminie będzie Robert Janowski.

narodowe-czytanie-2022-plakat

Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" zaprasza na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023Instytucja Zarządzająca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

lgd

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu ostrzega przed burzami na obszarze: województwo dolnośląskie, powiat górowski. Ważność od godz. 15:00 dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 05:00 dnia 20 sierpnia 2022 r. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30mm do 40mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, punktowo możliwe do 110 km/h. Miejscami grad.

burza