Gmina Niechlów

ulotka-grypa-ptakow-1

Informujemy, że w dniu 02.01.2023r. (poniedziałek) kasa Urzędu Gminy w Niechlowie będzie nieczynna.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
1920x810

Przypominamy posiadaczom wyrobów zawierającym azbest o corocznym obowiązku złożenia informacji o takich wyrobach do 31 stycznia każdego roku użytkowania wyrobu.

Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31), osoby wykorzystujące wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, winny corocznie złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą, składają informację Wójtowi Gminy Niechlów, natomiast osoby prawne, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

wzór informacji

usuwanie-azbestu

obwieszczenie-skan-1

obwieszczenie-skan-2

Informujemy, że w dniu 30.12.2022r. (piątek) kasa Urzędu Gminy w Niechlowie będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

indeksdfg