Gmina Niechlów

Lipiec był bardzo aktywnym miesiącem mimo, że jest to okres urlopowy to mieszkańcy chętnie uczestniczyli w akcjach organizowanych w świetlicy we Wronińcu. W trakcie lipcowych przedsięwzięć mieszkańcy uporządkowali teren wokół świetlicy. Zostały zorganizowane zajęcia florystyczne, podczas których mieszkanki przygotowały ozdoby z kłosów zbóż, które zostaną wykorzystane do wieńca dożynkowego. Odbyła się gra wiejska, która była najbardziej wyczekiwaną atrakcją w lipcu. Mieszkańcy mieli okazję poznać historię miejscowości, dzięki opowieściom seniorów. W grze wzięły udział dwie drużyny, które musiały pokonać określoną trasę i rozwiązać czekające na nich zadania. Świetlica wiejska we Wronińcu jest miejscem wielopokoleniowych spotkań. Seniorzy dzielą się z młodszymi mieszkańcami historią i wspomnieniami, a młodsi zarażają dorosłych entuzjazmem i dziecięcą radością, łączy pokolenia. Jest to miejsce, gdzie przekazywane są wspomnienia i tradycje oraz tworzy się nowa historia.

 

img_20220729_205054

296177324_516586650226904_5332488572120621879_n

img_20220727_184017

295807092_826376602101351_5897066413865673997_n

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny, powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków i to tych, najgroźniejszych w skutkach. „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz" to hasło kolejnej z kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, maszyny wyposaża się w osłony i obudowy. Zwykle oznaczone są one żółtym kolorem ostrzegawczym. Maszyny wykorzystywane w gospodarstwie powinny być wyposażone w osłony kompletne i nieuszkodzone. Jeśli maszyna jest zdekompletowana, koniecznie należy wyposażyć ją w brakujące części. Jeśli osłona jest ściągnięta na czas remontu lub smarowania, należy pamiętać, aby po zakończeniu tych czynności założyć ją z powrotem. Pozwoli to uchronić osobę obsługującą przed uderzeniem lub pochwyceniem przez ruchome elementy. Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe i zębate, pasy, łańcuchy, wały, przekładnie, przeguby, wały przegubowo-teleskopowe (na całej długości), końcówki wałów wystające poza korpus maszyny i inne ruchome elementy. Zabezpieczone i osłonięte powinny być także elementy robocze: noże, bijaki (osłonami zamontowanymi na stałe), tarcza piły i szlifierki kątowej (osłonami regulowanymi), elementy tnące maszyn żniwnych (osłonami zdejmowanymi wyłącznie na czas pracy). Zanim rozpoczniesz pracę kosiarką rotacyjną, glebogryzarką, różnego typu rozdrabniaczami, rozrzutnikami obornika oraz rozsiewaczami nawozów mineralnych, uprzedź osoby znajdujące się na polu, aby nie zbliżały się do nich. Nie przebywaj w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny. Do pracy rozrzutnikiem obornika nie przystępuj bez zainstalowanej siatki na przedniej burcie. Przy zrywce drewna w lesie używaj wyłącznie ciągnika z kabiną, której tylna szyba zabezpieczona jest siatką chroniącą przed uderzeniem zerwanej liny. Ciągniki, przyczepy, maszyny wyposażaj w schodki lub drabinki oraz uchwyty ułatwiające wchodzenie i schodzenie, podesty robocze - w barierki. Zadbaj, aby były one solidnie przymocowane i na bieżąco oczyszczane (np. ze smarów, błota).

krusik

Wójt Gminy Niechlów informuje, że uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Niechlów, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowego mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego Stypendium Wójta Gminy Niechlów. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zawiera Uchwała Nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Niechlów, Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Niechlów oraz Uchwała Nr XXVI/167/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów uczęszczających do szkół na ternie Gminy Niechlów.

Termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Niechlów upływa z dniem 30 września 2022r.

Wnioski do pobrania:
stypendium artystyczne
stypendium naukowe
stypendium sportowe

 

nabor-wnioskow-na-stypendia-dla-uczniow-2022

Na zaproszenie dyrektor placówki Doroty Szostek oraz wychowawców, rodzice wraz ze swoimi pociechami mogli obejrzeć świeżo wyremontowane i pachnące nowością sale dla przedszkolaków, którzy będą mogli cieszyć się nimi już od września. Wszystko zostało przygotowane tak, aby przedszkolaki mogły bawić się i czerpać wiedze w najbardziej bezpieczny sposób. W salach na dzieci czekają już nowe zabawki i materiały dydaktyczne. Wkrótce pojawią się również tablice interaktywne. Do dyspozycji dzieci jest również duża sala gimnastyczna, gdzie przedszkolaki będą szlifować sportowe talenty.

 

img_5919

img_5894

img_5943

img_5914

 

img_5861

Poszukujemy osoby na stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków i opłat. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 9 sierpnia 2022 r. do godziny 14:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów. Więcej informacji link.

 

239368909_1049102648994464_8679757588136035309_n