Gmina Niechlów

Zgodnie z ogłoszeniem o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 nabór w obszarze zielona energia w gospodarstwie zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. wymagania dotyczące m.in.:

  • wielkości gospodarstwa rolnego - co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  •  prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Więcej informacji na stronie: link.

Nabór 31 stycznia - 1 marca 2023

Poradnik dla wnioskodawcy - broszura

1920x810dfghj

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”.

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Wnioski należy składać od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”)

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.
W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz  instalacji fotowoltaicznych.

Więcej informacji znają Państwo na stronie: link.

o programie

zrodla-odnawialne-696x464

Między Gminą Niechlów a Powiatem Górowskim zawarto porozumienie w sprawie warunków powierzenia zarządzania drogami powiatowymi nr 1091D, 1094D i 1095D w miejscowościach Bartodzieje, Głobice oraz Żabin.
 
Porozumienie związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Gminy Niechlów i Powiatu Górowskiego.
 
Zaplanowany budżet Gminy Niechlów na to zadanie opiewa na kwotę 4 900 000,00 zł.
 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych finansuje zadanie w kwocie 4 655 000,00 zł.
 
screenshot-2023-01-24-at-08-50-13-zawarto-porozumienie
 
screenshot-2023-01-24-at-08-50-32-zawarto-porozumienie

Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie?

Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.


Od dnia 23.01.2023 r. do dnia 03.02.2023 r. trwa nabór wniosków.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 065 512 87 23.

Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
ul. Poznańska 4, 56-200 Góra.

image_gallery_display

Szanowni Pracodawcy,

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 23.01.2023 r. do 30.01.2023 r. w ramach priorytetów ustalonych na 2023 rok.

Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze: link.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych bądź osobistych (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków.

Nr tel. do kontaktu: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.

logo-kfs-pole-ochronneplakat-kfs-a3-pionowy-kolorowy-1