Gmina Niechlów

Zmiana ostrzeżenia Nr: 70 z dnia 24.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień: 3

Ważność: od godz. 12:13 dnia 25.02.2024 do godz. 18:00 dnia 27.02.2024

Obszar: Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry (dolnośląskie)

Przebieg: W pierwszej części okresu na Baryczy w Łąkach prognozowana jest jeszcze tendencja wzrostowa powyżej stanu alarmowego, w Osetnie stabilizacja a potem wzrosty przy przekroczonym stanie alarmowym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Zmiana dotyczy stopnia zagrożenia, okresu ważności i przebiegu.

ostrzezenie_hydrolo

Zgodnie z postanowieniem Nr 294/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 14 lutego 2024 r. został zmieniony podział Gminy Niechlów na stałe obwody głosowania.

Obwód głosowania nr 1 - wsie: Siciny, Tarpno

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  - Zespół Szkół w Sicinach, Siciny 78

Obwód głosowania nr 2 - wsie: osada Klimontów, Niechlów

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  - Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie,  ul. Dworcowa 9

Obwód głosowania nr 3 - wsie: Bartodzieje, Bełcz Wielki, Głobice, Karów, Lipowiec,

Masełkowice, Miechów, Szaszorowice, Świerczów, Wągroda, Żabin

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  - Świetlica wiejska w Lipowcu, Lipowiec 16                       

Obwód głosowania nr 4 – wieś: Naratów,

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej – Świetlica wiejska w Naratowie, Naratów 21

Obwód głosowania nr 5 – wsie: Wioska, Wronów

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej – Świetlica wiejska we Wronowie, Wronów 37B 

Obwód głosowania nr 6 – wsie: Bogucin, Łękanów

 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej – Świetlica wiejska w Łękanowie, Łękanów 69A

Obwód głosowania nr 7 – wieś: Wroniniec

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej – Świetlica wiejska we Wronińcu, Wroniniec 1

Obwód głosowania nr 8 – wieś: Żuchlów

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej – Świetlica wiejska w Żuchlowie, Żuchlów 44A

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W WYBORACH

                               p.o. Wójta Gminy Niechlów  Paweł Wróblewski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie, w związku z przystąpieniem Gminy Niechlów do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu zapewnia się usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mające na celu wspieranie uczestników w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Wartość całego Programu wynosi: 69 360,00 zł. Wartość dofinansowania Programu z Funduszu Solidarnościowego wynosi: 69 360,00 zł.

Szczegóły dotyczące Programu dostępne są na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie GOPS w Niechlowie, ul. Głogowska 31, pok. 8 i 9 lub telefoniczny pod numerem 65 543 56 21, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00.

Czym jest uchwała w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa)?

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej? 

Link do strony: LINK.

Oraz link do najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami: LINK.

art_2_l

355-odslon1