Gmina Niechlów

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2021 od 19.08.2021 r. do 25.08.2021 r. Limit środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 40 000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania na jednego pracodawcę w ciągu roku nie może przekroczyć 20% limitu przyznanego Urzędowi na bieżący rok kalendarzowy.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Urząd Pracy może pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracodawcy, który spełnia wymagania przynajmniej jednego z priorytetów rezerwy KFS określonych przez Radę Rynku Pracy oraz pozostałe warunki określone w Zasadach udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze wsparcia pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku. Wnioski należy składać w skrzynce podawczej w siedzibie tut. Urzędu po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika merytorycznego pod nr 65 512 87 31 lub 65 543 22 25 celem ustalenia godziny wpływu dokumentów. W przypadku niepoinformowania pracownika o złożeniu wniosku, będzie on uznany za złożony jako ostatni w danym dniu. Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych dotyczących możliwości pozyskania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.

logo-kfs-pole-ochronne

Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków. Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię.
Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.
Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość.  Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna!

Zarejestrować się na szczepienie można na cztery sposoby:
* zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię 989,
* elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
* skontaktować się z wybranym punktem szczepień,
* wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Informujemy, że w dalszym ciągu osoby, które nie mają możliwości dostać się osobiście na szczepienie mogą skorzystać z transportu, który zapewnia nasz samorząd. Żeby skorzystać z takiego transportu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 730777830, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

W naszej gminie w pełni zaszczepionych mieszkańców jest 1586 osób, co daje 33%. Znajdujemy się na 166. miejscu w skali całego województwa oraz 3. pozycji w rankingu gmin na poziomie powiatu górowskiego.

plakat_szczepimysie__wersja_do_druku_01800x800

218422064_958786438026086_8685954407131946132_n

Trwają prace związane z zadaniem "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 101 - dokończenie - drugi etap II." Na to zadanie otrzymaliśmy 100% dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Planowane zakończenie prac to połowa września br., a wykonawcą zadania jest firma "Drogomel".

224756023_961030047801725_6329178482766034143_n

Na zebraniu sołeckim, które trwają na terenie naszej gminy, na ręce Michała Frąckowiaka została złożona petycja od mieszkańców Wioski, z prośbą o interwencję w sprawie pogarszającego się stanu technicznego drogi na odcinku Witoszyce-Wioska-Siciny. Obecna na piątkowym spotkaniu ze starostą Adela Tchórzewska - Malarczyk twierdzi, że na ten odcinek drogi skarżą się także mieszkańcy ościeżnych miejscowości.
- Nasza petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej Witoszyce-Wioska-Siciny spotkała się z aprobatą, nie tylko mieszkańców Wioski, ale także mieszkańców pięciu wiosek gminy Góra, przez które przechodzi ta droga. Wszyscy mieszkańcy są zdeterminowani i zbierają podpisy w swoich miejscowościach tj. Witoszyce, Chróścina, Radosław, Nowa Wioska, Polanowo i Łagiszyn. Wspólnymi siłami, możemy zdziałać więcej. Mam nadzieję, że remont całego odcinka tej drogi dojdzie do skutku, nie tylko w Wiosce i o to będziemy się z mieszkańcami starać. – mówiła pani Adela.

Michał Frąckowiak podjął w tej sprawie oraz pozostałych odcinków dróg  kolejne kroki.

- Zdaję sobie sprawę, że stan dróg powiatowych, nie tylko tej na odcinku Witoszyce-Wioska-Siciny, stanowi zagrożenie dla mieszkańców i utrudnia codzienną komunikację. Dlatego wspólnie z mieszkańcami wsi Wioska Adelą Tchórzewską-Malarczyk i Piotrem Sobierajewiczem , którzy byli inicjatorami dwóch petycji dotyczących przebudowy dróg powiatowych, spotkałem się ze starostą oraz wicestarostą powiatu górowskiego i apelowałem po raz kolejny o remonty dróg, które znajdują się na terenie naszej gminy. Z uzyskanych na dzisiejszym spotkaniu informacji wiem, że jest gotowy projekt na przebudowę drogi w miejscowości Wioska. Wiem również, że powiat górowski będzie starał się o środki finansowe, które pozwolą na remonty kolejnych dróg, w ramach rządowego programu „Nowy Ład”. Wśród nich jest kolejny etap wymienionego wyżej odcinka drogi, czyli Wioska-Siciny. Cieszę się, ze zarząd powiatu uwzględnia potrzeby naszych mieszkańców, jednak patrząc na ilość zgłaszanych mi problemów i uwag dotyczących stanu technicznego dróg powiatowych, które leżą na terenie naszej gminy, prosiłem, aby w składanych wnioskach ujęto pozostałe odcinki m.in. drogę Niechlów-Karów, Karów- Lipowiec-Bełcz Wielki, Niechlów-Łękanów. Na spotkaniu zaproponowałem także, aby władze powiatu zaprosiły do rozmów włodarzy pozostałych gmin naszego powiatu. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się poprawić sytuację dróg powiatowych.

received_527337355002754