Gmina Niechlów

Od 1 lipca 2022 roku weszły w życie korzystne przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które obowiązują już przy składaniu zeznania PIT za ten rok. Obniżono stawkę PIT z 17% do 12%, niektórzy przedsiębiorcy mogą odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne już przy obliczaniu zaliczki za czerwiec lub II kwartał 2022 roku. Dla przedsiębiorców, którzy od początku roku byli opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego wg. stawki 19% wprowadzono możliwość wyboru zasad ogólnych już dla rozliczenia za 2022 rok. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Górze oraz na portalu link.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłaszanie szkód rolniczych możliwe jest tylko w formie elektronicznej za pomocą publicznej aplikacji  „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza. Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany, dzięki któremu możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października. Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.
Więcej informacji : link, link, link

 

susza

Z okazji 35-lecia pracy pani Lidii Pankiewicz w Urzędzie Gminy w Niechlowie Michał Frąckowiak w imieniu pracowników oraz własnym złożył najserdeczniejsze życzenia, gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania za profesjonalizm i osiągnięcia w pracy. Każdy jubileusz to doniosłe i niezwykłe wydarzenie. Jest to okazja do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów zawodowych i prywatnych .Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Pani Lidia pracuje z nami od 1987 r. Obecnie zajmuje stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 

 

 

img_5647

 

img_5664

Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, maszyn załadunkowych i wyładunkowych wymagają wchodzenia na pewną wysokość. Dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju pomieszczeń magazynowych na strychach, piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych. Najbardziej bezpieczne są schody o kącie nachylenia 30°, stopniach o wysokości 0,17m i głębokości około 0,29m, wyposażone w podesty i barierki o mocnej stabilnej konstrukcji. Schody powinny być mocne, wykonane z antypoślizgowego materiału i wyposażone w wygodne poręcze umieszczone z obu stron na wysokości 1,1m- jeżeli mają powyżej 5 stopni. wykorzystuj schody do przechodzenia między pomieszczeniami znajdującymi się na różnych poziomach. Przy pracach remontowo-budowlanych stosuj rusztowania i podesty. Maszyny, którymi posługujesz się w gospodarstwie, powinny być w wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, podesty robocze do przyczep. Jeżeli podczas prac transportowych konieczne jest wchodzenie na przyczepę, stosuj odpowiednio długą drabinę, na czas przejazdu mocowaną do burty przyczepy. Zachowuj szczególna ostrożność przy posługiwaniu się drabinami w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych. Podczas prac na drzewach korzystaj z różnych bezpiecznych drabin. Mocuj je stabilnie do drzewa i unikaj stawania na konarach oraz gałęziach. Zwracaj uwagę by nie trzymać żadnych przedmiotów na schodach i w pobliżu zejść z drabin. Bardzo ważne jest utrzymanie podłogi pomieszczeń w dobrym stanie, a także o regularnym usuwaniu nierówności.

Pamiętaj! Przy pracach na wysokości stosuj środki ochrony pracy.

 

informacjadzisiaj