Gmina Niechlów

00011

0002

Zakończyło się zadanie polegające na odbiorze od rolników opakowań po nawozach, folii rolniczych, siatek, worków typu Big Bag. Odpady zostały odebrane z 27 gospodarstw rolnych, których właściciele zadeklarowali wcześniej taką chęć. Łącznie zostało odebranych 28,922 Mg odpadów. Zadanie realizowała firma "Recykling Polska - UE Grigore Bełz". Wartość zadania to 14 055, 12 zł, z czego ponad 90% pokryje otrzymane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

151858487_868319540406110_8813968883466040888_n

Wczoraj Michał Frąckowiak odebrał nagrody, które nasza gmina otrzymała w konkursie prezesa GUS, na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Nasza gmina okazała się być jedną z najlepszych w Polsce i najlepszą w województwie dolnośląskim. Konkurs przeprowadzany był w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., podczas którego wszystkie gospodarstwa objęte obowiązkiem spisu – zostały w naszej gminie spisane!
Dodatkowo Komitety Konkursowe w każdym województwie przyznały po jednej nagrodzie specjalnej Prezesa GUS dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującą największą aktywność wśród społeczności lokalnej. Taką nagrodę otrzymała również nasza gmina. Dyrektor GUS we Wrocławiu dziękowała za współpracę i zaangażowanie naszego biura spisowego podczas trwania PSR i życzyła takich samych wyników podczas zbliżającego się Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się już w kwietniu.

Nagrodą w konkursie był sprzęt elektroniczny na kwotę ponad 40 tys. zł. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, ale przede wszystkim rolnikom i członkom Gminnego Biura Spisowego za ogromne zaangażowanie podczas trwania spisu.

img_3940

150579286_3939176199467391_7099110895582451950_o

Mając na uwadze sytuację epizootyczną dotyczącą ASF oraz wyznaczeniem stref ochronnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Górze informuje o obowiązkach posiadaczy trzody chlewnej:

  1. Codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń.
  2. Niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.
  3. Niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze o każdym przypadku padnięcia świń.
  4. Obowiązku zgłaszania oraz poddania badaniu przedubojowemu oraz poubojowemu świń przeznaczonych na użytek własny (lekarze weterynarii wyznaczeni do przeprowadzenia badania: Ryszard Rokicki te. 691 746 757, w zastępstwie Maurycy Matysiak tel. 608 321 757.
  5. W przypadku przemieszczania świń do innych gospodarstw albo rzeźni, przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

mapka-asf

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/175 z dnia 12 lutego 2021 r. informujemy, że w strefie czerwonej znajduje się część zachodnia naszej gminy, a w strefie żółtej pozostały obszar.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dla hodowców trzody chlewnej: https://bip.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasow…

Może być zdjęciem przedstawiającym jedzenie i na świeżym powietrzu