Gmina Niechlów

Dzięki zaangażowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy pojawiły się banery, które informują o punkcie szczepień przeciwko COVID - 19. Wkrótce do naszych seniorów trafią również ulotki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi szczepień, które będą kolportowane również przez strażaków ochotników.

img_3871

147509620_269848444736182_6642428200025878915_n

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2021 r. Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu krajowego.

Tegoroczne zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych - zmieniły się jedynie kategorie wagowe świń: w miejsce dotychczasowych czterech zostały wprowadzone dwie - do 50 kg i powyżej 50 kg. Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/10-firm-bedzie-swiadczyc-w-2021-roku-uslugi-utylizacyjne-dofinansowywane-przez-arimr.html

utylizacja2

 

32 samorządy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowują dokument pn. “Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie naszej gminy oraz LGOF do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu. Swoje zgłoszenia można przesyłać za pomocą przygotowanej ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_organizacje

 

samorzady-razem-deklaracja-wspolpracy-lgom-5

Powiatowa Rada Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Górze, informuje że w Górze na ul. Piłsudskiego 33 uruchamia w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 10.00-12.00 biuro porad i konsultacji dla rolników powiatu górowskiego.

Będzie możliwość możliwość złożenia na piśmie wniosków i propozycji dotyczących  spraw dotyczących rolnictwa do skrzynki pocztowej przy tym biurze./anonimy nie będą rozpatrywane/.

dolnoslaska_izba_rolnicza_6d0f2586

Wczoraj została podpisana umowa na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności." Jest to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat.

- Te zadanie, powstaje tak naprawdę dzięki mieszkańcom. To oni na zebraniach sołeckich bardzo często podnosili fakt, że jako jedna z liczniejszych wsi w naszej gminie - nie mają swojego miejsca spotkań. Jestem głęboko przekonany, że już pod koniec października tego roku, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo wybudowanej świetlicy. - powiedział Michał Frąckowiak.

Całość zadania opiewa na kwotę 981 066,25 zł. W tym miejscu warto dodać, że gmina na ten cel pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 476 664 zł, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, którego celem jest poprawa i upowszechnianie dostępu do kultury w gminie. Planowane zakończenie zadania to październik br. Wykonawcą zadania jest firma PROK BUD Łukasz Prokocki.
W wyniku realizowanego zadania nastąpi upowszechnienie dostępu do kultury w gminie Niechlów poprzez budowę obiektu (świetlicy) we wsi Wroniniec pełniącego funkcje społeczno - kulturalne.

logadolny

 

img_3834