Gmina Niechlów

Od 15 lutego 2022 roku można już składać zeznania podatkowe za rok 2021. Urząd Skarbowy zachęca do skorzystania z formy elektronicznej, która gwarantuje oszczędność czasu, bezpieczeństwo, a także szybszy termin zwrotu nadpłaty –  do 45 dni. E-PIT czeka na Ciebie na podatki.gov.pl.

Jak można złożyć zeznanie elektronicznie? Zaloguj się na e-Urząd Skarbowy – możesz to zrobić na 3 sposoby poprzez:

  • profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną,
  • dane podatkowe (PESEL lub NIP, dane o przychodach)
  • aplikację mObywatel.

Zapoznasz się z przygotowanym dla Ciebie zeznaniem wg wzoru PIT-37, PIT-36, PIT-28 lub PIT-38, możesz wprowadzić dane dot. przychodów, ulg i odliczeń i je zaakceptować, co jest równoznaczne ze złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym.

Jeśli nie zaakceptujesz przygotowanego zeznania, to nastąpi to automatycznie z dniem 30 kwietnia 2022 r. W rozliczeniu za 2021 rok obowiązują korzystne rozwiązania wprowadzone przepisami ustawy Polski Ład, m.in. w zakresie rozszerzenia katalogu wydatków odliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej czy zasad wspólnego rozliczenia małżonków.

Urząd Skarbowy w Górze, chętnie odpowie na nurtujące pytania nie tylko dotyczące rozliczenia za 2021 rok, ale i nowych rozwiązań wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r., m.in. podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł, podwyższenia progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł, ulgi dla klasy średniej, ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych, ulgi na powrót i innych preferencji.

Umów wizytę w urzędzie poprzez wizyta.podatki.gov.pl lub telefonicznie 65 61 98 788 – poniedziałek w godz. 8:00-18:00, wtorek – piątek 8:00 – 15:00.

Informacja telefoniczna w zakresie rozwiązań wprowadzonych Polskim Ładem – codziennie
w godz. od 8:00 -15:00 tel. 65 61 98 789 i w godz. od 15:00 -19:00 tel. 71 36 52 794 lub -795.

okjktkuturbxy9jngixzwnlos1mzgrlltrinjctodq3nc0wnwu0zdq4zmjizwyu_p24086

W Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie odbyła się inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Niechlów w kadencji 2022-2024. Rada liczy 12 osób, które zostały wybrane podczas wyborów, które odbyły się w ostatnim dniu stycznia. Z rąk przewodniczącego Rady Gminy odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie odbyło się ich ślubowanie. Kolejnym punktem wczorajszych obrad był wybór Przewodniczącego, I Wiceprzewodniczącego, II Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
W tajnych wyborach, zwykłą większością głosów Prezydium Młodzieżowej Rady przedstawia się następująco:
Przewodniczący - Bartosz Bojanek,
I Wiceprzewodniczący - Kalina Wilk,
II Wiceprzewodniczący - Marek Hływa,
Sekretarz - Jakub Ochnia.
W punkcie wolnych wniosków i zapytań, głos zabrał p.o. wójta gminy Michał Frąckowiak.

- Szanowni Radni, serdecznie Wam gratuluję i życzę wielu sukcesów w działaniach na rzecz młodzieży z naszej gminy. Liczę na owocną współpracę z naszym samorządem, a już w marcu chciałbym zaproponować Wam pierwsze spotkanie.- mówił.
Podczas swojego wystąpienia podziękował także przybyłym radnym, którzy zakończyli swoją kadencję. Każdy z radnych odebrał pamiątkowy dyplom oraz mały drobiazg. Głos zabrał także obecny przewodniczący Bartosz Bojanek oraz przewodnicząca Rady w kadencji 2022-2024 Antonina Skawska.

- Jako ustępująca rada bardzo cieszymy się, że znalazły się młode osoby, które chcą działać i tworzyć nowe rzeczy w gminie. Życzę Wam żebyście zgrali jako grupa, poznali, dotarli. Mam nadzieję, że dzięki Wam ta gmina stanie się jeszcze lepsza.
 
projekt-bez-tytulu27

Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, wymagane dokumenty należy złożyć do 28 lutego 2022 r. do godz. 12:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska, wymagane dokumenty należy złożyć do 25 lutego 2022 r. do godz. 14:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

Wójt Gminy Niechlów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niechlów w 2022 r. W bieżącym roku przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotą 68 000,00 zł.

Wyniki konkursu

kolorowy-pastelowy-zdjecie-wielkanoc-wpis-na-facebook1