Gmina Niechlów

plakat-rpo-wd-2022_1

Program „Moje Ciepło”

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym, złóż wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Nabór trwa od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Więcej informacji na stronie link.

 

cieplo-3

 

cieplo-2

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłaszanie szkód rolniczych możliwe jest tylko w formie elektronicznej za pomocą publicznej aplikacji  „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej pod link. Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany, dzięki któremu możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października. Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Więcej informacji dot. złożenia wniosku pod adresem: link oraz link Możliwość zgłoszenia szkody przez aplikację za rok bieżący tj. 2022 zostanie ogłoszona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez udostępnienie informacji na stronie https://www.gov.pl/web/arimr. Zachęcamy do śledzenia strony.

 

susza

Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twoja deklaracja została zgłoszona do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wejdź w link

 

gunb