Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 18 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 27

Trwają prace związane z wymianą nawierzchni w miejscowości Bartodzieje. Woda, która gromadziła się na drodze w wyniku opadów atmosferycznych utrudniała dojazd do posesji. Odcinek ten zostanie utwardzony wraz z wykonaniem obrzeży. Wkrótce nastąpi zakończenie zadania.

img_6331

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze z dnia 26.10.2020 r.:

- ilość osób objętych kwarantanną – 357

   Gmina Góra - 252
   Gmina Wąsosz - 57
   Gmina Niechlów  - 36
   Gmina Jemielno –  12

- ilość osób objętych izolacją – 60
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 200
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa –  60    w tym:

   Gmina Góra - 38
   Gmina Wąsosz - 13
   Gmina Niechlów  - 6
   Gmina Jemielno –  3

- Ozdrowieńcy: 4
- Zgony: 0

Z uwagi na to, że szpitale zakaźne znajdują się poza powiatem górowskim nie możemy udzielić informacji dot. osób hospitalizowanych.

95566881_670130623558337_7239955916223676416_n

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

122323342_10159153766939653_6943204942382912211_o

Szanowni Państwo

 

Państwowa służba hydrogeologiczna przesyła zaktualizowaną informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia również dla województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województwa opolskiego i dolnośląskiego.

Będziemy Państwa informować o rozwoju i prognozowanych zmianach sytuacji hydrogeologicznej w wydawanych przez państwową służbę hydrogeologiczną komunikatach i prognozach.

 

 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze z dnia 22.10.2020 r.:


- ilość osób objętych kwarantanną – 252

   Gmina Góra - 189
   Gmina Wąsosz - 34
   Gmina Niechlów  - 23
   Gmina Jemielno –  6

- ilość osób objętych izolacją – 41
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 103
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa –  41    w tym:

   Gmina Góra - 27
   Gmina Wąsosz - 8
   Gmina Niechlów  - 3
   Gmina Jemielno –  3

- Ozdrowieńcy: 0
- Zgony: 1


Z uwagi na to, że szpitale zakaźne znajdują się poza powiatem górowskim nie możemy udzielić informacji dot. osób hospitalizowanych