Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 14 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 27

opuscic-biuro-wczesnie-dzien-media-spolecznosciowe-grafika

Wśród pięciu uchwał nad którymi w piątek obradowali nasi radni była ta najważniejsza. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 13 radnych, 1 był przeciw. Dzięki rządowemu wsparciu w nadchodzącym roku zaplanowane zostały inwestycje na kwotę 9 188 239,19 zł. Warto dodać, że zarówno uchwała budżetowa jak i ta o Wieloletniej Prognozie Finansowej zyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Na 2021 r. zaplanowano między innymi modernizację świetlicy wiejskiej we Wronińcu, przebudowa drogi gminnej w Żabinie oraz przebudowa drogi gminnej w Bogucinie.

img_3613

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł. Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

 

baner-komputer_dla_rodziny-1

Zakończone i odebrane zostały prace związane z przebudową ul. Tylnej w Niechlowie. Zadanie nie było wcześniej ujęte w budżecie. Na wniosek mieszkańców Michał Frąckowiak zwrócił się do radnych z prośbą o to, aby korzystając z atrakcyjnych cen na rynku wykonać tę drogę. Pierwszym krokiem było stworzenie projektu tej drogi.
Dzięki przychylności rady zostało wykonane 0,174 km drogi, chodnik o długości ok. 135 m oraz zjazd do remizy strażackiej OSP Niechlów. Wkrótce przy ul. Tylnej pojawi się również próg zwalniający, który ma zwiększyć bezpieczeństwo poruszających się tym odcinkiem drogi. Całość zadania wyniosła 170 440, 10 zł, które wykonano ze środków własnych gminy. Wykonawcą zadania była firma Drogomel.

img_3555

Pełniący obowiązki wójta Gminy Niechlów Michał Frąckowiak, przewodniczący rady Stanisław Galant, przewodniczący komisji rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Eryk Mielcarek oraz kierownik RRiOŚ Dariusz Raczycki wzięli 10 grudnia   udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Górze.
Po raz kolejny poruszono temat remontu drogi Siciny – Wioska. Michał Frąckowiak wystąpił z prośbą o przeanalizowanie nośności tej drogi tak, aby dobrać odpowiednią technologię do remontu tej drogi, żeby jak najdłużej służyła mieszkańcom. Jak już wcześniej informowaliśmy, wyraziliśmy wolę partycypowania w kosztach tego remontu. Komisarz gminy prosił również o częstsze wykonywanie ścinki poboczy w szczególności w miejscowościach gdzie nie ma chodników. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy Michał Frąckowiak zwrócił się również z prośbą o to, aby patrole policyjne ze zwiększoną częstotliwością dokonywały kontroli ciężkich pojazdów, które poruszają się po terenie gminy Niechlów drogami powiatowymi. Jest to problem, który został już wielokrotnie poruszany i zgłaszany nam przez mieszkańców.
Nową propozycją z którą wyszedł Michał Frąckowiak jest utworzenie w naszym urzędzie oddziału zamiejscowego wydziału komunikacji tak, aby mieszkańcom było wygodniej załatwiać wszelkie sprawy w zakresie komunikacji przede wszystkim z rejestracją pojazdów.
Ostatnim tematem było wyrażenie woli na przejęcie drogi Łękanów – Niechlów pod warunkiem, że powiat górowski przekaże 1,5 mln zł na przebudowę tej drogi. Szacowana wartość całej inwestycji to koszt ok. 6 mln złotych.

12