Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 14 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 30

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o przedłużeniu naboru na szkolenie grupowe "Magazynier z programem obsługi magazynu i uprawnieniami na operatora wózka widłowego" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Nabór trwa do 31 maja 2021r.

szkolenie-grupowe-magazynier

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl). Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych. Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

Harmonogram konsultacji:

  • Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
  • Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
  • Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
  • Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
  • Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6

Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie. Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych. Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

2021-05-07_ustawa_konsultacje

Informujemy, że 14 maja br.od godziny 10:00 do 17:00 w Klubie Seniora w Żuchlowie odbędą się spotkania konsultacyjne dot. opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niechlów, na przykładzie m. Żuchlów. Z uwagi na trwające obostrzenia, chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o zapisy pod numerem telefonu 65 544 32 46. Podczas spotkania będzie można zgłaszać swoje wnioski i uwagi do miejscowego planu. W trakcie spotkania obecny będzie projektant oraz pracownik urzędu, który zajmuje się planowaniem przestrzennym w naszej gminie.

Przypominamy, że nasza gmina bierze udział w projekcie "Bliska Przestrzeń", który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego projektu stworzona ankieta internetowa, przez którą mogą Państwo również składać swoje wnioski na temat związane z planowaniem przestrzennym.

czarna-biala-nowoczesna-dom-zdjecie-dzien-otwarty-ulotka

Ochotnicza Straż Pożarna w Niechlowie już niedługo będzie służyć i dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców nowym wozem strażacki. Z ogłoszonej wczoraj listy wynika, że OSP Niechlów otrzyma dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. W tym roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%).

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania pani marszałek Elżbiecie Witek, posłowi na sejm RP Mirosławie Stachowiak - Różeckiej oraz posłowi na Sejm RP Pawłowi Hreniakowi.

182671087_418223166148119_8961322331353742128_n