Gmina Niechlów

Gmina Niechlów przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w zasięgu miejscowości Żuchlów. W związku z udziałem gminy w projekcie "Bliska Przestrzeń" o którym informowaliśmy w poprzednich tygodniach została przygotowana ankieta, która pozwoli nam i projektantom miejscowego planu poznać Państwa oczekiwania i ukierunkować odpowiednio zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowościach. Pytania z grupy I ( pyt.1-8) i III ( pyt.17) są adresowane do wszystkich mieszkańców gminy, pytania z grupy II ( pyt. 9-16) są skierowane do mieszkańców Żuchlowa, czyli miejscowości która zostanie objęta planem miejscowym. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn3omOyK72Wg9Rly3I15aGwv4OTiSpeZ33hmBAN0F0A3ztKw/viewform

screenshot_2020-11-02-ankieta-badajaca-opinie-mieszkancow-na-te_p81271

Kontynuowane są prace związane z przebudową drogi do pól w m. Naratów. Zadanie wykonuje firma DROGBUD - Gostyń. Wkrótce nastąpi zakończenie zadania

101

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze z dnia 30.10.2020 r.:

- ilość osób objętych kwarantanną – 311

   Gmina Góra - 147
   Gmina Wąsosz - 61
   Gmina Niechlów  - 91
   Gmina Jemielno –  12

- ilość osób objętych izolacją obecnie– 87
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 228
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa –  87    w tym:

   Gmina Góra - 51
   Gmina Wąsosz - 20
   Gmina Niechlów  - 10
   Gmina Jemielno –  6


- nowo zdiagnozowani: 12
- Ozdrowieńcy: 7
- Zgony: 1
- ogólna liczba zgonów: 4
- ogólna liczba zachorowań: 191

Z uwagi na to, że szpitale zakaźne znajdują się poza powiatem górowskim nie możemy udzielić informacji dot. osób hospitalizowanych.

0001-1

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy Niechlów informujemy producentów rolnych oraz rolników, że tuż po wystąpieniu na terenie gospodarstwa rolnego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego generującego straty jak: powódź, huragan, piorun, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, obsunięcia się ziemi, grad, lawina, rolnik powinien o tym niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Niechlów.

Rolnik ma prawo do złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie, tylko i wyłącznie tych które powstały w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych do 28.11.2020 r. Warunkiem szacowania szkód przez gminną komisję jest złożenie wniosku do wójta wraz z załącznikami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie składane do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa w 2020 r.

Wniosek

Oświadczenie producenta rolnego nieposiadającego własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej

Oświadczenie producenta rolnego posiadającego pełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej

 

img_3217