Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska, wymagane dokumenty należy złożyć do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie, wymagane dokumenty należy złożyć do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wyróżnił gminy, które na swoim terenie przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy, w tym naszą gminę. Wśród wyróżnionych gmin do 7 tys. mieszkańców oprócz naszej gminy znalazł się m.in. Karpacz, Bardo, Walim oraz Złoty Stok. Wszystkim, którzy do tej pory zaangażowali się w działaniach na rzecz uchodźców dziękujemy i przypominamy, że w dalszym ciągu trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, o której już pisaliśmy: http://www.niechlow.pl/index.php/26-komunikaty/890-niechlow-solidarny-z-ukraina.

278059427_1124970411407687_1154922688318928299_n

277787617_1124970451407683_7975230014920160995_n

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dziennikarzy do udziału w XXVIII Konkursie na publikacje "W rolnictwie można pracować bezpieczniej". Konkurs adresowany jest do dziennikarzy i innych osób publikujących w środkach masowego przekazu (prasa, internet, radio, TV). Jego celem jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin przez upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/kasa-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-zaprasza-dziennikarzy-do-udzialu-w-xxviii-konkursie-na-pub/

plakat-xxviii-edycja-konkursu-na-publikacje