Gmina Niechlów

Rozpoczęły się prace, które związane są z remontem świetlicy wiejskiej w Łękanowie. Najważniejszym celem tego zadania jest poprawienie warunków korzystania z obiektu, przez mieszkańców sołectwa. Niedługo ruszą prace na świetlicy w Świerczowie. Wniosek został wybrany do dofinansowania uchwałą LGD "Ujście Baryczy Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz. Projekt realizowany jest w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

00017

103515256_695479684356764_7705938732457011528_n

Wniosek Gminy Niechlów o dofinansowanie w formie dotacji, złożonego w ramach programu priorytetowego „2.8. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został rozpatrzony pozytywnie.
Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 20.779,17 zł, z czego kwota dotacji to 13 148,00 zł, a wkład własny Gminy Niechlów - 7 631,17 zł.

3 czerwca wraz z Inspektorem Terenowym Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego, dokonaliśmy odbioru zadania "Przebudowa drogi gminnej, oznaczonej numerem działki 66 w miejscowości Naratów."

Jest to zadanie finansowane ze środków zewnętrznych, którego wartość to blisko 400 tys. zł. Istniejący odcinek połączy się docelowo z drogą poscaleniową, której wykonaniem zajmie się powiat górowski.

Gmina Niechlów otrzymała dofinansowane w wysokości 20 000,00 zł,  na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, będących własnością gminy.
Dofinansowanie zostało przydzielone z budżetu województwa.

sesja-1sesja-2