Gmina Niechlów

Wśród nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów szkoły w Sicinach znaleźli się ci, którzy za swoje szczególne osiągnięcia otrzymali nagrody i podziękowania.

Nagrodę Wójta Gminy Niechlów otrzymała Iwona Sikora oraz Małgorzata Hływa. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymała: Monika Jankowiak, Czesława Merta, Aneta Mendyka, Piotr Mendyka, Joanna Skrabalak, Magdalena Szankowska, Renata Wołoszyn, Agnieszka Ochnia, Katarzyna Baran, Anna Gawda, Janina Król, Justyna Majkowska, Małgorzata Stańczyk, Anita Skorecka, Daniel Szczygieł
oraz Beata Wróblewska. Dyrektor Dorota Szostek podziękowała również za pracę Pani Joannie Maczan i Pani Monice Siwickiej.

Michał Frąckowiak korzystając z tak podniosłego święta wręczył uczniom stypendia w kategorii naukowej, sportowej i artystycznej. Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się: Marek Hływa, Karolina Peliwo, Jakub Ochnia, Filip Bytnar, Ewa Zaczkiewicz, Igor Porciany, Jakub Ochnia, Kalina Wilk. Podczas podziękowań wszystkim pracownikom szkoły i uczniom, dyrektor sicińskiej szkoły podziękowała także rodzicom, którzy wspierają i angażują się w życie szkoły: Bogusławowi Sikorskiemu, Jackowi Wołoszynowi, Markowi Stańczykowi, Magdalenie Bień oraz Andrzejowi Ilczyńskiemu.

img_7208

img_7263

Dwie pary z terenu naszej gminy z rąk Michał Frąckowiak odebrały medale przyznane przez Prezydenta RP Andrzej Duda, za długoletnie pożycie małżeńskie.

Minęło już pół wieku odkąd jubilaci ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Jak sami przyznają, początki ich małżeństwa nie zawsze były kolorowe, ale starają się jednak pamiętać tylko te dobre chwile. Obie pary swoją wspólną ścieżkę rozpoczęły na zabawach wiejskich w naszej gminie i od tamtych wydarzeń, wspólnie trwają w miłości i wzajemnych szacunku.

Oprócz dwóch par, które mogły osobiście zostać uhonorowane medalami, swój jubileusz obchodzą pozostałe trzy pary z naszej gminy, które z różnych względów nie mogły się pojawić na uroczystości. W jubileuszu udział wziął także przewodniczący Rady Gminy Niechlów Stanisław Galant, skarbnik gminy Agnieszka Przybylska, ks. Tadeusz Śliwka oraz sołtys wsi Siciny Jolanta Nowicka.

img_7107

img_7113

Na zaproszenie dyrektora szkoły w Niechlowie Bronisława Pospiecha, Michał Frąckowiak wspólnie z Agnieszką Przybylską wziął udział w uroczystości związanej z Dniem Edukacji Narodowej.

Ten uroczysty dzień był doskonałą okazją do podsumowań i wręczenia wyróżnień nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji oraz uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, a także wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej.
Bronisław Pospiech Nagrodą Dyrektor wyróżnił: Halinę Kuchtę, Annę Zarzycką, Małgorzatę Wojterę, Katarzynę Ratajczak, Małgorzatę Fabijańczyk, Agnieszkę Kużdowicz, Małgorzatę Mizińską, Iwonę Zieleń, Małgorzatę Milecką, Agnieszkę Kwaśnik, Karolinę Domańską, Małgorzatę Guz, Halinę Kędzierską, Annę Kurdek, Ewę Marciniak-Guz, Elżbietę Sornat, Jerzego Kuchtę.

- Szanowni Państwo, chciałbym bardzo złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Chciałbym prosić Grono Pedagogiczne, aby w przekazywaniu swojej wiedzy byli konsekwentni i wymagający, bo tak naprawdę dopiero po latach to zaprocentuje, a Wasi wychowankowie to docenią. Wszystkim wyróżnionym nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji gratuluję wyróżnień i życzę powodzenia w dalszej pracy.- mówił Michał Frąckowiak

Z rąk p.o. wójta stypendia naukowe otrzymali: Weronika Kopaniecka, Oliwia Pytel, Anna Kwaśnik, Bartosz Bojanek i Aleksandra Magdycz, natomiast stypendia artystyczne otrzymali: Stanisław Monkiewicz, Magdalena Mączka, Klaudia Kmiecik, Kacper Stojanowski, Aleksandra Magdycz, Anna Kwaśnik i Izabela Guz.

img_6998

img_6912

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska, wymagane dokumenty należy złożyć do 27 października 2021 r. do godz. 12:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, wymagane dokumenty należy złożyć do 27 października 2021 r. do godz. 12:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium