Gmina Niechlów

str1

str2

Na terenie Gminy Niechlów jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków /lokali mieszkalnych /lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy. Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Badanie ankietowe pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie naszej Gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów”. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę w dogodnej dla siebie formie:

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2021 r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  • do Urzędu  Gminy Niechlów ul. Głogowska 31;  56-215 Niechlów
  • e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • pocztą na adres: Urząd Gminy  Niechlów ul. Głogowska 31;  56-215 Niechlów

Ankieta może zostać przeprowadzona także w formie telefonicznej. Ankieterzy dostępni są pod numerem telefonu 65 544 32 45:

  • 03.11.2021 r. w godzinach 15:00-16:00,
  • 10.11.2021 r. w godzinach 15:00-16:00,
  • 15.11.2021 r. w godzinach 15:00-16:00,
  • 18.11.2021 r. w godzinach 15:00-17:00,
  • 22.11.2021 r. w godzinach 15:00-16:00,
  • 25.11.2021 r. w godzinach 15:00-17:00,
  • 29.11.2021 r. w godzinach 15:00-16:00.

Możliwa jest zmiana dyżurów.

Brak informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę!

Jednocześnie przypominamy o składaniu deklaracji do programu CEEB więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-fa

inwentaryzacja-zrodel-ciepla-w-gminie-niechlow

 

28 września podpisaliśmy akt notarialny na zakup nieruchomości, położonej w m. Wągroda z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Podobnie jak we Wronińcu, mieszkańcy Wągrody na spotkaniach sołeckich z Michał Frąckowiak, zgłaszali problem związany z miejscem spotkań mieszkańców, którego tak naprawdę w Wągrodzie nie ma. Mieszkańcy do spotkań sołeckich, wykorzystywali gminne pomieszczenie w jednym z budynków mieszkalnych.Michał Frąckowiak wspólnie z radnymi uznali zasadność zgłaszanych uwag, w związku z czym już niedługo mieszkańcy będą mogli spotykać się w świetlicy, na którą czekali od dłuższego czasu.

248246324_1018015042103225_8046259728963189115_n

Na terenie naszej gminy ruszyły prace związane z zadaniem pn. "Demontaż, odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie gminy Niechlów."

Odpady zostaną odebrane z posesji, których właściciele złożyli wniosek na bezpłatny odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest. Firmą wykonującą zadanie jest EKO 24 Barbara Plewko.

image14

image11

W związku z wystąpieniem silnych wiatrów, zwracamy się do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności.
W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na przewody, które mogą leżeć na ziemi, stwarzając przy tym śmiertelne niebezpieczeństwo, przewrócone słupy linii energetycznych i zerwane przewody przesyłowe
Pamiętajmy aby: usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami, zamknąć okna i drzwi, nie zatrzymywać się pod drzewami, zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz, uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.