Gmina Niechlów
Kobieta, która swoją pozytywną energią zaraża całą naszą gminę. Zawsze pomocna, otwarta i chętna do działania. Jak sama przyznaje jej największym wsparciem w działaniach oraz pomocą przy tworzeniu wielu pracochłonnych dekoracji jest jej druga połówka - Jarek. Jest radną, sołtysem oraz animatorem kultury - Henryka Dul, bo o niej mowa jest kolejną sylwetką naszej gminy, którą dziś prezentujemy.
 
 Jak i kiedy rozpoczęła się pani przygoda z działalnością animatora kultury?
- Kiedy zaczęła się moja przygoda? Tak naprawdę wiele lat szukałam pracy, która spełniałaby moje oczekiwania. Zawsze miałam dobry kontakt z dziećmi. Pracowałam w przedszkolu, często byłam opiekunem wycieczek szkolnych. W bibliotece moimi czytelnikami były dzieci, z którymi organizowałam wiele imprez, konkursów i różnych zajęć. I tak zaczęłam pracę animatora. Przed rozpoczęciem pracy wzięłam udział w wielu szkoleniach m.in. „Animator czasu wolnego”, „Taniec w animacji” czy „W co się bawić z dziećmi?. Szkolenia pozwoliły mi zdobyć nową wiedzę i podniosły moje dotychczasowe umiejętności.
 Czy oprócz bycia animatorem ma pani inne hobby i pasje, którym poświęca pani równie dużo czasu?
- Oczywiście. Moja kreatywność nie pozwala mi się ograniczać tylko do działania w jednej dziedzinie. Sama praca animatora łączy się z innymi moimi pasjami np. muzyką, tańcem, śpiewem czy florystyką co pozwala na organizowanie tematycznych zajęć. Ostatnimi czasy bardzo dużo czasu poświęcam florystyce. Mam mnóstwo pomysłów na dekorację sal wiejskich, kościołów, robię wieńce, palmy wielkanocne i dekoracje świąteczne. Myślę, że ta wielozadaniowość jest bardzo dużym atutem w mojej pracy i sprawia, że zajęcia stają się dużo bardziej atrakcyjniejsze.
 Jak wiadomo działa pani przy naszym Gminnym Ośrodku Kultury i prowadzi zajęcia w ramach tzw. Jeżdżącego Domu Kultury. Czy organizuje pani zajęcia tyko dla dzieci i młodzieży?
- Zajęcia, które prowadzę w ramach Jeżdżącego Domu Kultury dla dzieci i młodzieży nie są tylko prowadzone dla tej grupy wiekowej. Prowadzę również zajęcia dla seniorów z naszej gminy, którzy chętnie biorą w nich udział.
 Czy woli pani pracować z młodzieżą czy z osobami starszymi?
- Jestem osobą komunikatywną i nie mam problemu z prowadzeniem zajęć dla jakiejkolwiek grupy wiekowej, ale zawsze przed zajęciami stresuję się. Dzięki pomocy naszych przyjaznych mieszkańców stres mi szybko mija i od razu przystępujemy do działania.
 Co daje pani praca jako animator?
- Pracując jako animator spełniam się w 100%. To praca, która daje mi wiele energii i satysfakcji. Nie mam czasu nudzić się i narzekać na brak zajęć. Ja kocham pracę z ludźmi, a często to właśnie dzięki nim zapominam o problemach życia codziennego.
 Skąd czerpie pomysły na nowe zabawy/gry?
- Kopalnią wiedzy i inspiracji są mieszkańcy. To na podstawie ich oczekiwań i zainteresowań tworzę plan zajęć. Zawsze przy organizacji zajęć kontaktuję się z sołtysami danej miejscowości, którzy zachęcają mieszkańców do uczestnictwa w zajęciach. Zawsze są bardzo pomocni i chętni do współpracy. Bardzo dziękuje im za pomoc i współpracę. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z tych zajęć, ponieważ już w danym dniu umawiamy się na kolejne spotkania.
 Oprócz byciem animatorem kultury mieszkańcy obdarzyli panią ogromnym zaufaniem w związku z czym jest pani radną oraz sołtysem? Jak radzi pani sobie z pogodzeniem tych obowiązków?
- Jestem ogromnie wdzięczna za te zaufanie i wszystkim serdecznie dziękuję. Myślę, że pełnienie tych funkcji pomaga mi w pracy i nie mam problemu żeby to pogodzić. Mam stały kontakt z mieszkańcami co ułatwia mi organizację kolejnych zajęć, po których rozmawiamy o problemach i ich potrzebach. Przekazuję wtedy wiele informacji, które dotyczą naszej gminy.
 Jeżeli miałaby dać pani wskazówki dla przyszłego animatora/działacza kultury to co by pani powiedziała?
- Nie ma jednej złotej rady. Każdy z nas jest inny i musi sam znaleźć w sobie to co chce dać innym. Nie każdy posiada również predyspozycje do pracy z młodzieżą, do pracy z seniorami. Praca z dziećmi, młodzieżą i starszymi daje mi radość, więc ja oddaję im swoje ciepło, przyjaźń, uśmiech, radość i szczerą rozmowę.
 Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.
- Ja również bardzo dziękuję.

20210112_194123

Dziś p.o. wójta gminy Michał Frąckowiak oraz sekretarz gminy Wojciech Kuryłło spotkali się z komendantem Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Górze Krzysztofem Panochą i zastępcą komendanta Rafałem Kaczmarkiem w celu omówienia wsparcia dla naszej gminy w trakcie trwania Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID - 19.
Podczas spotkania zadeklarowano pomoc naszej gminie w dowozie seniorów, którzy dobrowolnie zgłoszą się na szczepienie, ale nie będą w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Komenda jak również jednostki OSP przy współpracy z naszym urzędem włączą się także w akcję informacyjną skierowaną do seniorów. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID - 19 w naszej gminie podamy jutro.
 
9676

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie poszukuje rodzin, które chciałby zostać rodzinami wspierającymi. Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Głównym zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 65 5435621. Więcej informacji: link.

nowoczesny-bialo-brazowy-plakat-z-propozycja-pracy

Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje społeczne są najważniejszym etapem projektu, który organizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Rozpoczęły się  22 grudnia 2020 r. i potrwają aż do 22 czerwca 2021 r. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym to dokumenty strategiczne dotyczące powodzi, których zadaniem jest zebrać informację dotyczące zagrożenia powodzią oraz sposobów radzenia sobie z nią. Najważniejszym celem PZRP i ich aktualizacji, jest oczywiście ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Dodatkowym elementem PZRP jest katalog działań służący do osiągnięcia celów całego PZRP. Wśród nich są działania techniczne i nietechniczne. Więcej informacji można przeczytać na stronie internetowej: https://stoppowodzi.pl/

Zainteresowane osoby uwagi do projektów aPZRP mogą przekazać:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie: www.stoppowodzi.pl/konsultacje

− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

− pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;

− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/

0001

Wójt Gminy Niechlów ogłasza nabór na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w 2021 roku na realizację zadania publicznego w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej". Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 25 stycznia 2021 roku. Wymagane dokumenty można pobrać tutaj: link.

announcement-1019756_960_720