Gmina Niechlów

Informujemy, że ogłoszony został konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Niechlów w 2021 roku. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 roku do godziny 15:00. Więcej szczegółów: link

ogloszenie-168096

Maria Barda studentka architektury Politechniki Wrocławskiej zdobyła drugą nagrodę w międzynarodowym, organizowanym przez hiszpańskie studio architektoniczne ON-A konkursie „You’ re ON”. Jej projekt drewnianego centrum warsztatowego w zabytkowej części Sztokholmu i tym samym pracę inżynierską pt. „Drewno działa(ń)- Centrum Warsztatowe, Sztokholm” jury wybrało z pośród blisko czterystu zgłoszeń. You’re ON to konkurs, którego głównym celem jest przede zachęcanie do innowacji wśród studentów architektury i designu. Jury w sześcioosobowym składzie oceniało projekty nadesłane z całego świata. Maria w swoim projekcie postawiła na drewno, które jak sama uważa jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów, ale przede wszystkim jest to istotny surowiec w krajach skandynawskich, gdzie tradycyjne budownictwo drewniane to istotny element tożsamości narodowej.

fot. Maria Barda

136362584_844577136113684_7495485661426333396_o

Ubiegły rok to okres ciężkiej pracy przy realizacji wielu zadań, które zostały wykonane w naszej gminie. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz wkładowi własnemu udało się zrealizować zadania na ponad 2 miliony złotych.

- Chciałbym podziękować osobom bez których nie udałoby się tego wszystkiego zrobić. Pracownikom urzędu, radnym, sołtysom, ale przede wszystkim Wam drodzy mieszkańcy. To Wasz głos jest jednym z najważniejszych przy planowaniu budżetu. Sukcesywnie staram się o to, aby zgłaszane przez Was problemy były rozwiązywane, a inwestycje na które czekacie - realizowane. Wiem ile jeszcze jest przed nami, dlatego w na ten rok życzę dużo zdrowia, niegasnącego zapału oraz owocnej współpracy, która będzie fundamentem do rozwijania naszej małej gminy. Niech nadchodzący rok przyniesie wszystko to co dobre! - powiedział Michał Frąckowiak.

Film, który jest podsumowaniem minionego roku można obejrzeć klikając w link
Realizacja: Studio Siwek.

beztytulu

ARiMR rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać do 26 lutego 2021 r.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Więcej informacji na stronie: link

b06ea67768948530d9fa5c700857dbee