Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów informuje, że weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. poz. 1350) , zgodnie z którym Wójt  Gminy Niechlów  wystąpił do Wojewody o powołanie Komisji Gminnej ds. szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Zarządzeniem nr 272 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2023 r. została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji roślinnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy Niechlów w 2023 r.

Informacje pod nr telefonu 65 544 32 56