Gmina Niechlów

SKŁAD KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY NIECHLÓW W KADENCJI 2024-2029

 

KOMISJA ROZWOJU, BUDŻETU I FINANSÓW

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Bronisław Pospiech

Przewodniczący Komisji

2

Michał Tycki

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Bożena Czak

Członek Komisji

4

Joanna Haręzga

Członek Komisji

5

Marcin Marek

Członek Komisji

6

Eryk Mielcarek

Członek Komisji

7

Dariusz Tupiec

Członek Komisji

8

Paweł Tupiec

Członek Komisji

9

Mateusz Pietrowiak

Członek Komisji

10

Daniel Pieprz

Członek Komisji

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Henryka Wilk

Przewodnicząca Komisji

2

Paweł Tupiec

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Janina Czapla

Członek Komisji

4

Joanna Haręzga

Członek Komisji

5

Bronisław Pospiech

Członek Komisji

6

Natalia Słabik

Członek Komisji

7

Michał Tycki

Członek Komisji

8

Damian Wiśniewski

Członek Komisji

 

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Eryk Mielcarek

Przewodniczący Komisji

2

Mateusz Pietrowiak

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Szymon Fila

Członek Komisji

4

Marcin Marek

Członek Komisji

5

Daniel Pieprz

Członek Komisji

6

Natalia Słabik

Członek Komisji

7

Dariusz Tupiec

Członek Komisji

8

Paweł Tupiec

Członek Komisji

9

Michał Tycki

Członek Komisji

10

Damian Wiśniewski

Członek Komisji

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Szymon Fila

Przewodniczący Komisji

2

Marcin Marek

Członek Komisji

3

Natalia Słabik

Członek Komisji

4

Paweł Tupiec

Członek Komisji

5

Henryka Wilk

Członek Komisji

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Bożena Czak

Przewodnicząca Komisji

2

Janina Czapla

Członek Komisji

3

Joanna Haręzga

Członek Komisji

4

Daniel Pieprz

Członek Komisji

5

Michał Tycki

Członek Komisji