Gmina Niechlów

Gmina Niechlów jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w skład którego wchodzą cztery gminy. Graniczy z gminami  Góra i Jemielno w powiecie górowskim, gminą Rudna w powiecie lubińskim, gminą Pęcław w powiecie głogowskim, oraz gminami Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie lubuskim. Powierzchnia gminy wynosi 151 km2, co stanowi 20% powierzchni powiatu oraz 0,76% powierzchni województwa dolnośląskiego. Gminę Niechlów tworzą 22 jednostki typu wiejskiego, z czego 21 to sołectwa: Bartodzieje, Bełcz Wielki, Bogucin, Głobice, Karów, Lipowiec, Łekanów, Masełkowice, Miechów, Naratów, Siciny, Szaszorowice, Świerczów, Tarpno, Wągroda, Wioska, Wroniniec, Wronów, Żabin, Żuchlów. Oddzielną jednostką urbanistyczną jest Klimontów - miejscowość niesołecka. Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią ok. 64% powierzchni gminy, natomiast użytki leśne to 24,4%. Gmina Niechlów położona jest w całości w dorzeczu Odry, jednak to rzeka Barycz - prawy dopływ Odry, jest wraz ze swoimi dopływami, rzeką odwadniającą prawie cały obszar gminy. Na obszarze gminy nie ma wielkiego przemysłu, jedynym dużym zakładem jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A.
Na terenie gminy funkcjonuje 5 kościołów, które zlokalizowane są w Sicinach, Żuchlowie, Niechlowie, Wągrodzie i Żabinie, z czego wszystkie oprócz Niechlowa są obiektami zabytkowymi. Ponadto we Wronińcu znajdują się XVII - wieczne ruiny kościoła ewangelickiego, a w Naratowie i Szaszorowicach kaplice mszalne. Jeżeli chodzi o sieć oświatową, gmina Niechlów składa się z następujących placówek: Zespół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie oraz Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach. Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka w Niechlowie z filią w Sicinach. GOK realizuje swoje działania we współpracy z organizacjami, fundacjami i klubami sportowymi działającymi na terenie naszej gminy - klubem "Sokół Niechlów", "Victoria Siciny" oraz "Triumphator" Judo i Jujitsu.

pano7480001-pano

pano0001-pano96