Gmina Niechlów

Krzyż pokutny

W średniowieczu zabójstwo, nawet nieumyślne, pociągało za sobą drastyczne następstwa. Ród zabitego dokonywał krwawej zemsty na sprawcy lub jego krewnych. Często w porachunkach ginęły całe rodziny.  Ówczesne społeczeństwo postanowiło zatem poszukać rozwiązania, które zapobiegałoby bezsensownym masakrom. Wprowadzono prawo zwyczajowe, które dawało mordercy możliwość uratowania własnego życia. Musiał wpłacić pieniądze na rzecz rodziny ofiary lub Kościoła. Ważnym nakazem umowy pojednawczej było również wystawienie kamiennego krzyża, mającego trwale upamiętnić tragiczne zajście. Stawiano go zazwyczaj w miejscu zbrodni. Prawo to obowiązywało do 1532 roku.
Krzyż pokutny znajduje się około 200 metrów od granic Niechlowa, przy drodze w kierunku Głogowa. XIV-XVI wiek, z tyłu napisy, czytelne tylko pojedyncze litery. Z przodu widoczna jest mocno zatarta postać Chrystusa. Tylna ściana krzyża cała jest pokryta nieczytelnym już tekstem; zachowane fragmenty pokazują staranne liternictwo