Gmina Niechlów

Informujemy, że godziny funkcjonowania kasy dla petentów uległy zmianie.
 
Kasa czynna będzie w godzinach:
Poniedziałek - środa: 7:15 - 13:15
Czwartek: 7:15 - 15:00
Piątek: 7:15 - 11:30
indeksdfg

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów”.
 
Zadanie ma na celu:
1) Modernizację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Miechów,
2) Modernizację pompowni wody w miejscowości Naratów,
3) Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Niechlów.
 
Wykonawcą zadania jest HYDRO - PARTNER Sp. z o.o. z Leszna, a umowa opiewa na kwotę 4 789 620,00 zł.
 
Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości Inwestycji.
 
 
img_1152

5b4e2bfb-bbd7-4765-a741-9a993dc67966

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na zadanie pn. „Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów”.
 
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjnym „DROGOMEL” A.Skoczylas – K.Głuszko Spółka Jawna, a umowa opiewa na kwotę 3 623 362,29 zł.
 
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości Inwestycji.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) Modernizacja i remont 3 odcinków dróg powiatowych o numerze 1091D przez miejscowość Bartodzieje, 1094D przez miejscowość Głobice oraz 1095D przez miejscowość Żabin na terenie gminy Niechlów.
2) Wykonanie dokumentacji projektowej i projektów organizacji ruchów oraz uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, zgód, zgłoszeń i pozwoleń.
3) Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy.
 
img_0960

5b4e2bfb-bbd7-4765-a741-9a993dc67966

zawiadomienie-1

zawiadomienie-2