Gmina Niechlów

ZBLIŻA SIĘ TERMINIE ZŁOŻENIA INFORMACJI / WNIOSKÓW NA ZADANIA:
 
USUWANIE ODPADÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO
 
Aby zostać Beneficjentem zadania pn. usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy do 31 stycznia 2023 r. złożyć informację dotyczącą ilości oraz rodzaju posiadanych odpadów pochodzenia rolniczego oraz wniosek (który zostanie uwzględniony wówczas, gdy Gmina otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW) w Urzędzie Gminy Niechlów, pok. nr 13.
 
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
 
Aby zostać Beneficjentem zadania pn. usuwanie wyrobów zawierających azbest należy do 31 stycznia 2023 r. złożyć informację dotyczącą ilości oraz rodzaju posiadanych odpadów zawierających azbest oraz wniosek (który zostanie uwzględniony wówczas, gdy Gmina otrzyma dofinansowanie z WFOŚiGW) w Urzędzie Gminy Niechlów, pok. nr 13.
 
Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w inwentaryzacji odpadów, co uniemożliwi otrzymanie dofinansowania.
 
kopia-projekt-bez-tytulu1

 

Informujemy, że godziny funkcjonowania kasy dla petentów ulegną zmianie.
 
Kasa czynna będzie w godzinach:
Poniedziałek - środa: 7:15 - 13:15
Czwartek: 7:15 - 15:00
Piątek: 7:15 - 11:30
indeksdfg

Informujemy, że płatności za węgiel można dokonywać w kasie Urzędu Gminy oraz przelewem na konto: 65 8669 0001 2007 0070 9899 0048.

1920x810

informacja-dla-mieszkancow-zakup-wegla_-1

informacja-dla-mieszkancow-zakup-wegla_-2

doc260123-001-1

doc260123-001-2