Gmina Niechlów

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której znajdą się kompleksowa informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. "kopciuchów". Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pigułce

 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/CEEB/ceeb_plakat_a3.jpg?961