Gmina Niechlów

 

Wymagany poziom odzysku i recyklingu w 2023 r.

Wymagane poziomy

Wymagany poziom w 2023 r.

Osiągnięty poziom w 2023 r.

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]

35%

35,20 %

 

Wymagany poziom odzysku i recyklingu w 2022 r.

Wymagane poziomy

Wymagany poziom w 2022 r.

Osiągnięty poziom w 2022 r.

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]

25 %

26,31 %

 

Wymagany poziom odzysku i recyklingu w 2021 r.

Wymagane poziomy

Wymagany poziom w 2021 r.

Osiągnięty poziom w 2021 r.

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]

20 %

22,86 %

 

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu w 2020 r.

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy w 2020 r.

Osiągnięty poziom w 2020 r.

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

do 35 %

31,0232 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

50 %

45,30 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

70 %

100 %

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu w 2019 r.

 

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy w 2019 r.

Osiągnięty poziom w 2019 r.

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

do 40 %

7,21 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

40 %

37 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

60 %

100 %

 

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu w 2018 r.

 

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy w 2018 r.

Osiągnięty poziom w 2018 r.

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

 40 %

0,00 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

30 %

61 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

50 %

100 %

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu w 2017 r.

 

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy w 2017 r.

Osiągnięty poziom w 2017 r.

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

 45 %

0,00 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

20 %

20 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

45 %

100 %

 

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu w 2016 r.

 

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy w 2016 r.

Osiągnięty poziom w 2016 r.

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

do 45 %

0,00 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

18 %

27 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

42 %

100 %

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu w 2015 r.

 

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy w 2015 r.

Osiągnięty poziom w 2015 r.

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

 50%

0,00 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

16 %

30 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

40 %

100 %

 

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu w 2014 r.

 

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy w 2014 r.

Osiągnięty poziom w 2014 r.

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

 50%

0,0 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

14 %

21 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

38 %

100 %