Gmina Niechlów

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niechlów

Apelujemy do mieszkańców Gminy Niechlów o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt.

Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela.

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt.
W czasie tym psy są  w stanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Jak zgłosić znalezione zwierzę?

  • W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić na Posterunek Policji. Policja ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.
  • W sytuacji kiedy naszego pupila nie ma w domu kilka dni, prosimy taką sytuację zgłaszać do Urzędu Gminy. Unikniemy wówczas sytuacji, że nasz pies zostanie odłowiony i przekazany do schroniska.
  • Kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy. Jeśli okaże się, iż zgłoszone i zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji należy podać:  swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia, nr telefonu kontaktowego.

projekt-bez-nazwy7