Gmina Niechlów

Podczas wczorajszej XLVIII Sesji Rady Gminy Niechlów rajcowie obradowali nad poszczególnymi uchwałami dotyczącymi:
-zmiany budżetu gminy Niechlów za 2022 rok,
-zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie gminy Niechlów w m.Wroniniec oraz Głobice,
-wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zasobów mienia gminnego Gminy Niechlów stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
-przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niechlów,
-sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
-powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy.
-Poprzez podjętą uchwałę dotyczącą zmiany budżetu Gminy Niechlów za 2022 rok będziemy mogli stworzyć stację rowerową na "Górce Macieja w Sicinach".
To kolejny krok do stworzenia wyjątkowego miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców.
Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie poprzez podjętą uchwałę Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 85 224 zł. Całość inwestycji wynosi 154 924, 11 zł.
 
 
 
 
 
 
img_4755
img_4729
 
 
 img_4750

 
img_4777
 
 
img_4764
 
img_4711
 
 
img_4737
 
img_4722

konsultacjelgd

Ostrzeżenie przed upałami. W najbliższych dniach przewidywany jest znaczny wzrost temperatury, dlatego prosimy o :
picie dużej ilości wody,
przebywanie w miejscach zacienionych,
zakrywanie twarzy i głowy,
Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach.
 
upal1

Poszukujemy osoby na stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków i opłat, wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Niechlów w terminie do 6 lipca 2022 roku do godziny 13:00 lub osobiście w sekretariacie.Więcej informacji link

 

600d287f13443_o_medium

Poszukujemy osoby na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska. Oferty należy złożyć do 6 lipca 2022 r. do godz. 13:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów. Więcej informacji link

 

600d287f13443_o_medium