Gmina Niechlów

Pałac

Dwór barokowy otoczony dziś pozostałością fosy wzniesiony został około 1735 roku. Został przebudowany i powiększony o wieżę około 1900 roku, remontowany w 1965 roku. Murowany, założony na prostokącie, jednopiętrowy, dwutraktowy, nakryty łamanym dachem. Elewację frontową akcentuje na osi ujęty pilastrami portal z datą 1735. Odnotowani właściciele pałacu i majątku w Naratowie sprzed 1945 roku: von Diebitsch, von Buddenbrock, von Freiherren, von Trützschler i ostatnia sprzed 1945 roku Klara von Meyer zu Knonow z domu Rieger.

Kaplica mszalna

Kaplica mszalna pw. św Antoniego. Lewa strona obiektu przypomina przedwojenną kaplicę cmentarną.