Gmina Niechlów

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

L.p.

Nazwa

Numer rejestrowy

NIP

Adres

1

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o.

000033010

6972057367  

Leszno 64-100, 
ul. Saperska 23

2

BINGO Dorota Król Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych

000016300

6971348387  

Leszno 64-100,
ul. Saperska 21a

3

METAL-POL Magdalena Maćkowiak

000007097

6991753961  

Góra 56-200, 
ul.  Witosa 17

4

ZETA Joanna Gałecka

000018612

6991504324  

Wschowa  67-400, 
ul. Kolejowa 1

5

NIDO Dawid Paraszczyn

000006765

6991781911  

Rawicz 63-900,
Zielona Wieś 14

6

METALIKA RECYCLING Sp. z o.o.

000004051

6991927510  

Rawicz 63-900, 
ul.  Armii Krajowej 10

7

PROPET RECYCLING Podlaski Tomczak Spółka Jawna

000095440

6991855851  

Rawicz 63-900, 
ul. Armii Krajowej 12

8

AG-EKO

 

021384866

6921170591

ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin

Ponadto zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

-  dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany

-  dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

-  dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.