Gmina Niechlów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niechlów stanowi załącznik do Uchwały nr XXII/143/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2020 r., która opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej: link