Gmina Niechlów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niechlów stanowi załącznik do Uchwały nr XLVII/303/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 czerwca 2022 r., która opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej: link