Gmina Niechlów

1460x616fghjki

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich, Gmina Niechlów pozyskała grant w wysokości 144 030,00 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie. Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

INFORMATOR DLA BENEFICJENTÓW

fe_popc_poziom_pl-1_rgb