Gmina Niechlów

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
• właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub,
• wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
• uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których
roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
• uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
• uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Wszystkie informacje dotyczące terminów, wymaganych dokumentów oraz warunków dofinansowania znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Ulotka