Gmina Niechlów

Ruiny kościoła ewangelickiego

Ruiny kościoła zbudowanego w latach 1601-1603. Zniszczony w 1939 r. Jest to kościół jednonawowy z wieżą od strony zachodniej, z trójbocznie zakończonym prezbiterium.

 

Płyty nagrobne

Tablice nagrobne na kryptach przy kościele we Wronińcu należące do rodziny von Hocke

 

Pałac  

Pałac wzniesiony w początkach XVIII w., przebudowany w XIX w, murowany, założony na czworoboku, dwukondygnacjowy, trzytraktowy, nakryty dachem łamanym, o elewacjach podzielonych pilastrami. Zachował we wnętrzu salę nakrytą stropem fasetowym ozdobionym dekoracją stiukową.