Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów ogłasza o zamiarze zatrudnienia na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 22 sierpnia 2023 roku do godziny 14:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów, pok. nr 14.

Więcej informacji: LINK

praca