Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów informuje, że uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy Niechlów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, mogą ubiegać się o przyznawanie jednorazowego Stypendium Wójta Gminy Niechlów.

Termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Niechlów upływa z dniem 30 września 2023 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypediów:
- naukowych,
- sportowych,
- artystycznych.

stypendia