Gmina Niechlów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niechlowie zapraszają mieszkańców gminy na szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu – aspekt praktyczny”.

Szkolenie odbędzie się 20 września 2023 r. od 10.00 do 14.15 w sali wiejskiej w Żuchlowie.

Czego dowiesz się podczas spotkania: 

 •  Jak skutecznie dzielić się odpowiedzialnością za osobę starszą,
 •  Jakie są skutki psychiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad seniorem,
 •  Jak zadbać o siebie, aby nie doszło do emocjonalnego i fizycznego wyczerpania,
 •  Najczęstsze zaburzenia związane ze starzeniem się człowieka,
 •  Co to jest całościowa ocena geriatryczna i co ocenia lekarz,
 •  Główne wyzwania, związane z opiekowaniem się seniorami w domu,
 •  Jak przystosować mieszkanie, by skutecznie opiekować się osobą starszą,
 •  Zasady opieki nad osobą z zaburzeniami o charakterze otępiennym,
 •  Różnice między demencją a Alzheimerem i chorobą Parkinsona,
 •  W jaki sposób dobrze organizować dzień z seniorem,
 •  Jak dbać o emocje i dobrą komunikację ze starszą, niesamodzielną osobą,
 •  Z jakich płatnych i bezpłatnych form pomocy możemy skorzystać,
 •  Główne zasady komfortowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS w Niechlowie do 19 września - liczba miejsc jest ograniczona:

tel. 65 543 56 21 / 65 544 32 57 / 780 017 821 / 789 017 494